• pasica Miklavzev dobrodelni koncert 2018
  • 1na1 690
  • slika01

Razpis za prosto delovno mesto

 Medgeneracijska akademija Zavoda Antona Martina Slomška Maribor

O B J A V L J A

 prosto delovno mesto:

KOORDINATOR PROJEKTA ˝Večgeneracijski center Štajerska˝ na ZAMS

 Kandidati morajo imeti zaključeno najmanj 1. bolonjsko stopnjo (VI/2) strokovne izobrazbe, šest (6) let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z ranljivimi ciljnimi skupinami in opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva ali potrdilo o usposobljenosti za strokovne delavce v socialnem varstvu na VII. ravni zahtevnosti.Pogodba o delu bo sklenjena za določen čas, polovični delovni čas, in sicer od 01.07. 2018 do 30. 06. 2019, z možnostjo podaljšanja zaposlitve.

Opis del in nalog:

- organizacija in vodenje neformalnih delavnic za otroke, mladostnike, odrasle  

(ustvarjalne, pridobivanje različnih veščin)  

- organizacija predavanj,

- administrativno delo za projekt,

- sodelovanje s partnerji v projektu.

 Poskusno delo: 3 mesece

 Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, z oznako ˝ZA RAZPIS˝, na naslov:

 Medgeneracijska akademija Zavoda Antona Martina Slomška Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor.

 Rok za prijavo je 10 dni. Rok začne teči naslednji dan od objave.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 dr.Magdalena Šverc,

vodja Medgeneracijskega centra Zavoda Antona Martina Slomška

2. mednarodno pevsko tekmovanje IMMCC Maribor 2018

Med 25. in 28. majem 2018 se bo pri nas odvijalo 2. mednarodno pevsko tekmovanje IMMCC Maribor 2018. Tekmovanje izpred dveh let smo nadgradili s koprodukcijo Slovenskega nanarodnega gledališča Maribor, ki bo najuspešnejšim udeležencem v naslednjih dveh sezonah ponudil sodelovanje na mariborskem opernem odru, prav tako pa bodo prvi trije kandidati vsake kategorije sodelovali na zaključnem koncertu z orkestrom Opere in baleta SNG Maribor. Več informacij najdete na www.immcc.si

IMMCC 2018 plakat s

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija