Sodelovanje z vrtcem

V Hiši otrok dajemo velik poudarek sodelovanju med vzgojitelji in starši.

Oblike sodelovanja so:

  • ob vstopu otroka v vrtec skupaj načrtujemo postopek uvajanje otroka,
  • po dogovoru z vzgojitelji starši sodelujejo pri izvajanju programa, bodisi v vrtcu bodisi zunaj njega; (npr. pri predstavitvah različnih poklicev),
  • vsakodnevno izmenjujemo informacije;
  • nudimo in organiziramo govorilne ure, roditeljske sestanke, izobraževanja za starše ter druge oblike druženja (praznovanja, delavnice, izlete, piknike), pripravljamo tudi večere za starše, kjer otroci predstavijo svoje delo,
  • vsak teden je ena družina odgovorna, da v vrtec prinese šopek rezanega cvetja za cvetlične aranžmaje, ki jih izdelujejo otroci,
  • ob rojstnem dnevu lahko otroci ali prinesejo sadje in sokove za pogostitev ali pa vrtcu kaj podarijo,
  • starši imajo tudi možnost hospitacije (po dogovoru z vzgojiteljem) v skupini svojega otroka.

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija