Izbirni predmet latinščina

VENI, VIDI, ELEGI

Prišel, videl, izbral

Izbirni predmet latinščina traja tri leta in se izvaja po 2 uri tedensko. Učenje jezika se pri pouku prepleta s kulturno-civilizacijskimi vsebinami, v vsakem letniku pa opravimo tudi nekaj učnih ur na terenu: v prvem letniku v dvodnevni ekskurziji sledimo Rimljanom na Slovenskem, v drugem letniku obiščemo Celejo, v 3. letniku poleg obvezne ekskurzije v Rim izvedemo še dvodnevno izmenjavo z gimnazijci 3. letnikov (latinci) Gimnazije Novo mesto.

Ta star, a še danes prisoten jezik v korenih številnih evropskih besed, je za vsakega Evropejca zibelka naše kulture. Kogar veselijo jeziki, književnost, zgodovina, mitologija, umetnost, arheologija, teologija, filozofija, glasba, pravo, ta ne bo mogel brez znanja latinščine. Na njenih osnovah se z lahkoto gradi tudi znanje romanskih jezikov - italijanščine, francoščine, španščine, portugalščine, morda romunščine... Kogar zanima študij medicine in farmacije, ta mora znati latinsko. Z učenjem latinščine postanejo tujke domače in razumljive, privzgaja se doslednost in natančnost. Hkrati je učenje latinščine idealna šola logičnega mišljenja, saj terja razumevanje na osnovi abstraktnega mišljenja in urejanja znanja v hierarhične sisteme. Prav tako je izvrstna vaja za urjenje spomina.

Latinci tudi zelo radi potujemo. V sodelovanje s klasiki Prve gimnazije se med poletnimi počitnicami redno udeležujemo arheoloških taborov, med letom pa organiziramo oglede tematskih razstav ali gledaliških predstav. Latinci smo se lani prvič odpravili tudi na končni izlet v Pulo.

ekipa Zaljubljenega Zevsa Pula 2013 latinscina k3

Katjuša Kolar, prof.

Izbirni predmet ekologija

Izbirni predmet ekologija traja tri leta. Glavna področja obravnave so potrošništvo in vpliv na trajnostni razvoj, odgovorno ravnanje z odpadki ter aktualni okoljski problemi in pristopi k reševanju. Ekologi smo na šoli zadolženi za iskanje in širjenje informacij o stanju v okolju, skrb za boljši jutri in vzpostavitev materialnih pogojev, da aktivnosti izvajamo.

V prvem letniku analiziramo osebno in družinsko porabo sredstev. Natančneje kritični smo do potrošništva. Kasneje se srečamo s skrbnim ravnanjem z odpadki, širimo zavest med dijaki in delavci šole ter lokalnim prebivalstvom. Drugi letnik je namenjen analizi prehranjevalnih navad in kriterijem določanja kakovostne hrane. Svetlobno onesnaženje, regulacije vodotokov, problemi onesnaževanja v mestih ter ogrožanje zavarovanih območij so le nekateri problemi, s katerimi se podrobneje seznanimo in jih skupno komentiramo.

ekologija 01 ekologija 02 ekologija 03

Ekoremediacije, CITES, Natura 2000, različna društva za varovanje narave, avtohtone živalske vrste, ekovrtovi in ekološka ter integrirana prehrana, to je le nekaj aktualnih tem tretjega letnika. Dijaki ob vseh teh aktualnih temah zapisujejo poročila in praktično izvajajo aktivnosti vključevanja ekologije v šolski in družbeni prostor. Organiziramo tudi oglede institucij in strokovne ekskurzije. Če na šoli poteka kakšen projekt, v okviru našega področja delovanja, se mu priključimo in izvajamo različne aktivnosti. Trenutno sodelujemo v kampanji »Pozorni za okolje«.

 

Izbirni predmet šport

slika1Predmet je namenjen vsem dijakom in dijakinjam, ki so športno aktivni. Namenjen je tistim, ki so v rednem trenažnem procesu in tudi tistim, ki se želijo športno veliko udejstvovati. Program predmeta izbirni šport je sestavljen iz različnih vsebin, ki športnikom nudijo širino športnega znanja in s tem pozitivno vplivajo na njihove uspehe. 

Vsebine, ki jih trenerji ne uspejo realizirati v rednem trenažnem procesu, se v predmetu izbirni šport lahko sistematično izvedejo zaradi usposobljenosti profesorjev športne vzgoje in zunanjih sodelavcev. 

Poletni tabor na morju, jesenski pripravljalni tabor na Rogli, smučarski tabor na Rogli, gorsko kolesarjenje, pohod čez Pohorje, obiski vrhunskih športnih dogodkov (Planica, Zlata lisica...), športni popoldnevi (nočna smuka, bazen, bowling...), akrobatika, korektivna gimnastika, razvoj gibljivosti in koordinacije so nekatere od dejavnosti, ki so v samem programu sistematično ponujene dijakom in dijakinjam.

Izbirni predmet šport se izvaja za dijake 1., 2. in 3. letnika. 

Ure izbirnega predmeta šport dijaki lahko pridobijo na različne načine.

Spodaj je primer aktivnosti pri predmetu, ki jih izvajamo v šolskem letu 2016/2017

16810976 10155015849161369 940922335 o 15025463 10154210997364611 7939228955851790609 o 14205930 10154012055954611 5637024055318090195 o

Preberi več...

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija