Inovativni oddelek

Inovativni oddelek smo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška prvič vpisali v šolskem letu 2012/13, takrat 33 dijakinj in dijakov v 1. d razred. Zadnji teden pred jesenskimi počitnicami so dijaki in dijakinje dobili vsak svojo tablico Acer Iconia in se v sklopu tridnevnega izobraževanja seznanili z glavnimi orodji in načini ravnanja s tablico, ki jih potrebujejo pri vsakdanjem šolskem delu.

inovativci 01

Cilj inovativnega poučevanja je omogočiti dijakom in dijakinjam razvijanje kompetenc, ki so v 21. stoletju najbolj potrebne: ustvarjalnost, komunikacija, kritično mišljenje, sodelovanje in reševanje problemov. Konceptualna ideja pedagogike 1:1 je tudi v spodbujanju učiteljev in učiteljic, ki izboljšujemo svoje poučevanje v razredu s smiselno rabo informacijsko komunikacijske tehnologije pri delu z interaktivnimi in dinamičnimi viri, ki jih ponuja sodobna tehnologija.

inovativci 02V sklopu rednega šolskega dela smo dijaki in učitelji za potrebe učenja in poučevanja, iskanje informacij in kritično vrednotenje različnih virov uporabljali sodobno tehnologijo. Dijaki so z njo ustvarjali lastne izdelke (Prezi, Glogster), uporabljali spletno učilnico in različne tematske module (vprašalnike in kvize za preverjanje in ocenjevanje znanja, ponovitev snovi, domače naloge), v forumih in blogih so izražali svoja stališča in jih kritično vrednotili tudi z izjavami drugih, v sklopu medpredmetnega sodelovanja zgodovine in likovne umetnosti so pripravili izdelke in otvoritev razstave ob branju zgodovinskega domačega branja, v aprilu smo se skupaj odpravili na tedensko terensko delo in avtentični pouk v Avstrijo in na Poljsko ter prvič za svoje poročanje izbrali na novo postavljeno Facebook stran razreda. Pri različnih predmetih smo se srečevali z uporabo različne programske opreme (matematika, kemija, fizika), ki nam je omogočila večjo nazornost in lažjo predstavitev določenih pojmov in procesov. Pri pouku smo uporabljali tudi različne glasovalne sisteme (Socrative, glasovalne naprave Smart) in še druge pripomočke, ki so pouk naredili bolj dinamičen in aktiven.

Tudi učitelji smo bili aktivni vse šolsko leto in smo se redno srečevali na vsakih 14 dni, kjer smo sami v praksi preizkušali različne programe in možnosti smiselnega vključevanja informacijsko komunikacijske tehnologije v svoj pouk. Zelo koristne so bile za naše delo tudi predstavitve primerov dobre rabe, ko smo drug drugemu predstavili, kaj smo uporabili pri pouku in kakšni so bili odzivi dijakov.

Po uspešnem delu s prvo generacijo inovativcev smo v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015 v inovativni oddelek vpisali novi generaciji tridesetih dijakov in dijakinj, ki so v štiriletno uporabo prejeli Windows tablice znamke Acer in Toshiba.

21. novembra 2013 smo dobili pomembno priznanje za dosedanje delo: postali smo prva slovenska Microsoftova mentorska šola.

koordinatorica za inovativne oddelke: Bernardka Radej, prof.

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija