Inovativni oddelek 2018/19

Dijaki so bili izbrani v inovativni oddelek na podlagi točk, ki so jih pridobili z učnim uspehom, tako, da  so se upoštevale  zaključene ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu OŠ.

V inovativni oddelek so bili sprejeti kandidati, ki so zbrali 163 točk ali več.

 

ravnatelj
dr. Samo Repolusk

Navodila za vpis novincev

NAVODILA ZA PRINOS DOKUMENTACIJE, POTREBNE ZA IZVEDBO VPISNEGA POSTOPKA ZA PRVI LETNIK GIMNAZIJE ANTONA MARTINA SLOMŠKA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

 

Spoštovani kandidat, spoštovana kandidatka za vpis v prvi letnik gimnazije!

V šolskem letu 2018/2019 se je na 112 razpisanih mest za prvi letnik prijavilo 83 kandidatov. Vpis kandidatov ni omejen, v prvi letnik boste sprejeti vsi prijavljeni kandidati, ki boste opravili obveznosti, ki vam jih nalaga osnovna šola.

Pošiljamo vam natančna navodila za prinašanje dokumentacije, ki jo na šoli potrebujemo za izvedbo vpisa.

PRINAŠANJE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO VPISNEGA POSTOPKA

Prosimo vas, da se na šoli oglasite v skladu s spodaj zapisanim razporedom glede na začetno črko/črki vašega priimka in s seboj prinesete tudi spodaj navedena dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

Datum vpisa

Ura vpisa

Priimek na začetno/i črko/i

Ponedeljek, 18. 6. 2018

 

 

12.00

B, C

12.30

Č, D

13.00

F, Gl

13.30

Go, Gr, H

14.00

J, Ka, Ke

14.30

Ko

 

 

 

Torek, 19. 6. 2018

9.00

Kr, Ku

9.30

Ma, Me

10.00

Mu, N, O

10.30

Pe, Pi, Pl, Po

11.30

Pr, Pu, R, S

12.00

Š, T, U

12.30

V, W

13.00

Z, Ž

S seboj na vpogled prinesite naslednje dokumente:

 • Original dokazila o zaključenih ocenah obveznih predmetov iz , 8. in 9. razreda osnovne šole
 • Original dokazila o odkriti nadarjenosti v osnovni šoli

Vljudno vas prosimo, da upoštevate razpored in pridete na šolo na dan in ob uri, ki je za vas določena.

Še nekaj pomembnih informacij za dijake, ki se bodo v šolskem letu 2018/2019 vpisali v prvi letnik gimnazije Antona Martina Slomška

 

 • UČBENIŠKI SKLAD

Na šoli imamo UČBENIŠKI SKLAD, kjer si lahko dijaki izposodijo učbeniški komplet.

Sklad vodi ga. Brigita Žaucer, ki je dosegljiva na tel. št. 059 092 223.

Prosimo vas, da razmislite o ponujeni možnosti izposoje učbenikov do dneva vpisa, ko nam boste vašo odločitev tudi sporočili.

 • SPOZNAVNI DNEVI

SPOZNAVNI DNEVI za vpisane dijake bodo v prostorih DIJAŠKEGA DOMA Antona Martina Slomška na Vrbanski 30.

Spoznavno srečanje je namenjeno vsem novo vpisanim dijakom z namenom, da bi se spoznali že pred uradnim začetkom šolskega leta, torej pred 1. septembrom 2018. Izbirate lahko med naslednjimi termini:

 1. termin: 26.–27. 6. 2018
 2. termin: 28.–29. 6. 2018

Razmislite, kateri termin vam ustreza, izbrani termin nam boste sporočili ob vpisu.

 • IZBIRNI PREDMETI

Dijaki bodo na vpisu izbirali med naslednjimi izbirnimi predmeti:

LATINŠČINO, ŠPORTOM in ŠTUDIJEM OKOLJA.

 • INOVATIVNI ODDELEK

Ob vpisu nam boste lahko sporočili vašo odločitev za vpis v inovativni oddelek.

 

V primeru, da bo željo za vpis v ta oddelek izrazilo več dijakov, kot jih lahko vanj sprejmemo (28 dijakov), bodo dijaki v ta oddelek izbrani na podlagi točk, ki jih bodo pridobili z učnim uspehom, tako da se uporabijo zaključene ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu OŠ. Z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk.

 

 • PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU

Vpisani dijaki bodo na vpisu dobili v podpis SOGLASJE in IZJAVO. Omenjena dokumenta se podpisujeta na podlagi Pravilnika o šolskem redu, ki je objavljen na spletni strani gimnazije www.skofijska.si.

Prosimo vas, da ga natančno preberete.

 • EVROPSKA DIJAŠKA IZKAZNICA

Vpisani dijaki bodo lahko na šoli podali pobudo za izdelavo evropske dijaške izkaznice. Pobudo dijak izkaže tako, da za ta namen skenira svojo fotografijo in jo do dneva vpisa pošlje na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. (Zadeva: Fotografija-novinci, k fotografiji pripišite še svoje ime in priimek).

Vljudno Vas prosimo, da poskrbite za uporaben in kvaliteten sken, saj v nasprotnem primeru poslanega skena fotografije ne bomo mogli uporabiti.

Prejete materiale bomo poslali Podjetju eŠola, d. o. o., ki izdeluje evropske dijaške izkaznice. Primerne so le fotografije dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm v barvni tehniki – iste dimenzije, kot so npr. fotografije za izdelavo osebne izkaznice. Slike drugačnih dimenzij za izdelavo dijaške izkaznice niso primerne. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje in ne sme biti starejša od treh mesecev.

Stroški izdaje dijaške izkaznice v šolskem letu 2018/2019 znašajo 4,10 EUR + DDV, poravnali jih boste v mesecu septembru ali oktobru 2018.

Izkaznica je dokument, s katerim lahko dijak uveljavlja določene ugodnosti (npr. popuste), ima dostop do informacij, omogoča mu sodelovanje pri različnih projektih in mednarodnih dejavnostih.

 Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta!

Alenka Tarkuš, prof.,                                                                         Dr. Samo Repolusk, prof.,

svetovalna služba                                                                                          ravnatelj

Informacije - vpis

Dragi bodoči dijaki in dijakinje, spoštovani starši!

V šolskem letu 2018/2019 bomo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v prvi letnik sprejeli 112 dijakov in dijakinj (od tega 30 v inovativni oddelek). Vpis tudi na naši gimnaziji poteka v skladu z Rokovnikom za vpis v srednje šole 2018/2019.

V primeru, da se bo preveč dijakov vpisalo v inovativni razred, se bo upoštevala omejitev vpisa glede na kriterije, ki veljajo v primeru omejitve vpisa na gimnazijo.

Še nekaj informacij, ki so vam lahko v pomoč pri vaši odločitvi:

 • na šoli kot prvi tuji jezik poučujemo angleščino in nemščino;
 • kot drugi tuji jezik se lahko odločite za učenje angleščine (dijaki z nemščino kot prvim tujim jezikom), nemščine (na osnovni ali nadaljevalni ravni), francoščine ali španščine;
 • na voljo so vam naslednji izbirni predmeti: ekologija, šport ali latinščina, dijaki v inovativnem oddelku pa imajo kot dodatni predmet informatiko;
 • lahko se odločite za vpis v inovativni oddelek, kjer je v pouk in šolsko ter domače delo vključeno delo s tabličnim računalnikom;
 • na šoli poteka veliko zanimivih projektov, v katere so dijakinje in dijaki aktivno vključeni (npr. mednarodna sodelovanja in izmenjave, eTwinning, tutorstvo, »city volunteers«, animatorstvo, športni tabori, tabori za nadarjene dijake...).

Kontaktne informacije lahko dobite na tel. številki: 059 092 215.

Alenka Tarkuš, prof., svetovalna delavka

Inovativni oddelek

Inovativni oddelek smo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška prvič vpisali v šolskem letu 2012/13, takrat 33 dijakinj in dijakov v 1. d razred. Zadnji teden pred jesenskimi počitnicami so dijaki in dijakinje dobili vsak svojo tablico Acer Iconia in se v sklopu tridnevnega izobraževanja seznanili z glavnimi orodji in načini ravnanja s tablico, ki jih potrebujejo pri vsakdanjem šolskem delu.

inovativci 01

Cilj inovativnega poučevanja je omogočiti dijakom in dijakinjam razvijanje kompetenc, ki so v 21. stoletju najbolj potrebne: ustvarjalnost, komunikacija, kritično mišljenje, sodelovanje in reševanje problemov. Konceptualna ideja pedagogike 1:1 je tudi v spodbujanju učiteljev in učiteljic, ki izboljšujemo svoje poučevanje v razredu s smiselno rabo informacijsko komunikacijske tehnologije pri delu z interaktivnimi in dinamičnimi viri, ki jih ponuja sodobna tehnologija.

inovativci 02V sklopu rednega šolskega dela smo dijaki in učitelji za potrebe učenja in poučevanja, iskanje informacij in kritično vrednotenje različnih virov uporabljali sodobno tehnologijo. Dijaki so z njo ustvarjali lastne izdelke (Prezi, Glogster), uporabljali spletno učilnico in različne tematske module (vprašalnike in kvize za preverjanje in ocenjevanje znanja, ponovitev snovi, domače naloge), v forumih in blogih so izražali svoja stališča in jih kritično vrednotili tudi z izjavami drugih, v sklopu medpredmetnega sodelovanja zgodovine in likovne umetnosti so pripravili izdelke in otvoritev razstave ob branju zgodovinskega domačega branja, v aprilu smo se skupaj odpravili na tedensko terensko delo in avtentični pouk v Avstrijo in na Poljsko ter prvič za svoje poročanje izbrali na novo postavljeno Facebook stran razreda. Pri različnih predmetih smo se srečevali z uporabo različne programske opreme (matematika, kemija, fizika), ki nam je omogočila večjo nazornost in lažjo predstavitev določenih pojmov in procesov. Pri pouku smo uporabljali tudi različne glasovalne sisteme (Socrative, glasovalne naprave Smart) in še druge pripomočke, ki so pouk naredili bolj dinamičen in aktiven.

Tudi učitelji smo bili aktivni vse šolsko leto in smo se redno srečevali na vsakih 14 dni, kjer smo sami v praksi preizkušali različne programe in možnosti smiselnega vključevanja informacijsko komunikacijske tehnologije v svoj pouk. Zelo koristne so bile za naše delo tudi predstavitve primerov dobre rabe, ko smo drug drugemu predstavili, kaj smo uporabili pri pouku in kakšni so bili odzivi dijakov.

Po uspešnem delu s prvo generacijo inovativcev smo v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015 v inovativni oddelek vpisali novi generaciji tridesetih dijakov in dijakinj, ki so v štiriletno uporabo prejeli Windows tablice znamke Acer in Toshiba.

21. novembra 2013 smo dobili pomembno priznanje za dosedanje delo: postali smo prva slovenska Microsoftova mentorska šola.

koordinatorica za inovativne oddelke: Bernardka Radej, prof.

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija