Inovativni oddelek 2018/19

Dijaki so bili izbrani v inovativni oddelek na podlagi točk, ki so jih pridobili z učnim uspehom, tako, da  so se upoštevale  zaključene ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu OŠ.

V inovativni oddelek so bili sprejeti kandidati, ki so zbrali 163 točk ali več.

 

ravnatelj
dr. Samo Repolusk

Informacije - vpis

Dragi bodoči dijaki in dijakinje, spoštovani starši!

V šolskem letu 2018/2019 bomo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v prvi letnik sprejeli 112 dijakov in dijakinj (od tega 30 v inovativni oddelek). Vpis tudi na naši gimnaziji poteka v skladu z Rokovnikom za vpis v srednje šole 2018/2019.

V primeru, da se bo preveč dijakov vpisalo v inovativni razred, se bo upoštevala omejitev vpisa glede na kriterije, ki veljajo v primeru omejitve vpisa na gimnazijo.

Še nekaj informacij, ki so vam lahko v pomoč pri vaši odločitvi:

  • na šoli kot prvi tuji jezik poučujemo angleščino in nemščino;
  • kot drugi tuji jezik se lahko odločite za učenje angleščine (dijaki z nemščino kot prvim tujim jezikom), nemščine (na osnovni ali nadaljevalni ravni), francoščine ali španščine;
  • na voljo so vam naslednji izbirni predmeti: ekologija, šport ali latinščina, dijaki v inovativnem oddelku pa imajo kot dodatni predmet informatiko;
  • lahko se odločite za vpis v inovativni oddelek, kjer je v pouk in šolsko ter domače delo vključeno delo s tabličnim računalnikom;
  • na šoli poteka veliko zanimivih projektov, v katere so dijakinje in dijaki aktivno vključeni (npr. mednarodna sodelovanja in izmenjave, eTwinning, tutorstvo, »city volunteers«, animatorstvo, športni tabori, tabori za nadarjene dijake...).

Kontaktne informacije lahko dobite na tel. številki: 059 092 215.

Alenka Tarkuš, prof., svetovalna delavka

Inovativni oddelek

Inovativni oddelek smo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška prvič vpisali v šolskem letu 2012/13, takrat 33 dijakinj in dijakov v 1. d razred. Zadnji teden pred jesenskimi počitnicami so dijaki in dijakinje dobili vsak svojo tablico Acer Iconia in se v sklopu tridnevnega izobraževanja seznanili z glavnimi orodji in načini ravnanja s tablico, ki jih potrebujejo pri vsakdanjem šolskem delu.

inovativci 01

Cilj inovativnega poučevanja je omogočiti dijakom in dijakinjam razvijanje kompetenc, ki so v 21. stoletju najbolj potrebne: ustvarjalnost, komunikacija, kritično mišljenje, sodelovanje in reševanje problemov. Konceptualna ideja pedagogike 1:1 je tudi v spodbujanju učiteljev in učiteljic, ki izboljšujemo svoje poučevanje v razredu s smiselno rabo informacijsko komunikacijske tehnologije pri delu z interaktivnimi in dinamičnimi viri, ki jih ponuja sodobna tehnologija.

inovativci 02V sklopu rednega šolskega dela smo dijaki in učitelji za potrebe učenja in poučevanja, iskanje informacij in kritično vrednotenje različnih virov uporabljali sodobno tehnologijo. Dijaki so z njo ustvarjali lastne izdelke (Prezi, Glogster), uporabljali spletno učilnico in različne tematske module (vprašalnike in kvize za preverjanje in ocenjevanje znanja, ponovitev snovi, domače naloge), v forumih in blogih so izražali svoja stališča in jih kritično vrednotili tudi z izjavami drugih, v sklopu medpredmetnega sodelovanja zgodovine in likovne umetnosti so pripravili izdelke in otvoritev razstave ob branju zgodovinskega domačega branja, v aprilu smo se skupaj odpravili na tedensko terensko delo in avtentični pouk v Avstrijo in na Poljsko ter prvič za svoje poročanje izbrali na novo postavljeno Facebook stran razreda. Pri različnih predmetih smo se srečevali z uporabo različne programske opreme (matematika, kemija, fizika), ki nam je omogočila večjo nazornost in lažjo predstavitev določenih pojmov in procesov. Pri pouku smo uporabljali tudi različne glasovalne sisteme (Socrative, glasovalne naprave Smart) in še druge pripomočke, ki so pouk naredili bolj dinamičen in aktiven.

Tudi učitelji smo bili aktivni vse šolsko leto in smo se redno srečevali na vsakih 14 dni, kjer smo sami v praksi preizkušali različne programe in možnosti smiselnega vključevanja informacijsko komunikacijske tehnologije v svoj pouk. Zelo koristne so bile za naše delo tudi predstavitve primerov dobre rabe, ko smo drug drugemu predstavili, kaj smo uporabili pri pouku in kakšni so bili odzivi dijakov.

Po uspešnem delu s prvo generacijo inovativcev smo v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015 v inovativni oddelek vpisali novi generaciji tridesetih dijakov in dijakinj, ki so v štiriletno uporabo prejeli Windows tablice znamke Acer in Toshiba.

21. novembra 2013 smo dobili pomembno priznanje za dosedanje delo: postali smo prva slovenska Microsoftova mentorska šola.

koordinatorica za inovativne oddelke: Bernardka Radej, prof.

Zakaj na Škofijsko?

Šola gradi ozračje medsebojnega zaupanja in sodelovanja med starši, učitelji in dijaki. S tem ustvarja kar se da ugodne pogoje za izobraževalno in vzgojno delo, tako da so za dijake leta preživeta na Škofijski gimnaziji lepa in zanimiva leta mladosti, ki se jih vedno z veseljem spominjajo.
ravnateljica Irena Rebolj Kraner, prof.                                                      

Zakaj na Škofijsko po mnenju dijakinj in dijakov?roke

Na Škofijsko po znanje, prihodnosti vir,                                       
k Škofijcem se družit, mladostniški cilj.
Nam tukaj lepo je, ne manjka manir,
a včasih zapaše kak mali nemir.
Zato na Škofijsko, da nam bo lepo,
če prideš še ti, še lepše nam bo.
Žiga

Zaradi razumevajočih profesorjev in dobrega odnosa z njimi. Zaradi urejenosti šole, lepih, dobro opremljenih učilnic. Zaradi zanimivih predavanj, ki so organizirana za dijake. Ker tu ni tabu tem in se ni problem kaj pogovoriti in dogovoriti s profesorji, svetovalko.
Klara

Prijateljica me je že v 7. razredu prepričala, naj se vpišem na Škofijsko. Profesorji so zelo fajn in delajo na medsebojnih odnosih. Kljub temu, da nisem verna, je šola ful fajn.
Maruša

Prva pozitivna lastnost šole je lepa narava, okolje, tu lahko čutiš pomirjenost. Druga pozitivna lastnost so profesorji, ki so nepopustljivi, torej gredo s teboj od stopničke do stopničke in vztrajajo, dokler ne dobiš dobre ocene.
Tadej

Zato, ker je to šola, ki ti ponudi več kot le znanje. Dijaki smo povezani med seboj in tudi profesorji imajo do nas topel odnos. Živiš z vrednotami in pridobiš vse potrebno za življenje.
Lara

Ker ti profesorji znajo prisluhniti, ti hočejo pomagati in jim ni vseeno za dijakov uspeh. Pa še šola je nova in telovadnica je zakon.
Filip

Dijaki so med seboj povezani bolj kot na drugih šolah, veliko se dogaja, imamo veliko različnih aktivnosti in dejavnosti. Profesorji dajejo velik poudarek vzgajanju dijakov. Imamo tudi veliko družabnih dogodkov. Poleg učenja za šolo se na tej šoli učimo tudi za življenje.
Mihaela

Mislim, da je Škofijska gimnazija malo drugačna kot ostale gimnazije zaradi vseh dejavnosti, vseh duhovnih in spoznavnih vikendov, kjer se spoznavamo in povezujemo. Tudi inovativni razred in delo v njem se je izkazalo kot zelo uspešno izvedeno.
Petra

Na Škofijsko se vsekakor splača vpisati. To je šola, ki poleg znanja nudi tudi veliko splošnih življenjskih napotkov. Dijaki na šoli nismo le številke. Odnosi med profesorji in dijaki so pristni in iskreni. Dosti truda je vloženega v to, da nas izoblikujejo v iskrene, tople in dobre ljudi. Zelo prijateljski so tudi odnosi med dijaki različnih letnikov, zato se lahko vsak, če se le hoče, počuti kot del celote. Sprejmemo vsakega, četudi ni povsem običajen najstnik.
Monika

Zato, da postaneš župnik ali nuna. Šala!
Škofijska je enaka vsem gimnazijam, a hkrati popolnoma drugačna. Odnosi, ki se gradijo med nami in profesorji, so dobri in boljši. Sošolce poznaš bolje, saj veliko časa preživiš skupaj. Širiš si obzorje in nikakor ne molimo. Ljudje marsičesa ne vedo o Škofijski gimnaziji in pravim, da so na veliki izgubi.
Veronika

Škofijska je šola, ki ti daje samozavest in ti pomaga oblikovati tvojo osebnost.
Patricija

Na Škofijski je vzdušje popolno. Imaš možnost opraviti splošno maturo, obenem pa se učiti za življenje. Vsak profesor se posveti vsakemu dijaku posebej in se trudi, da bi ta razumel snov. Tudi dijaki si med seboj vedno prijateljsko pomagamo. Vsako jutro preberemo duhovno misel, ki nam da spodbudo in pozitivno energijo za dan, ki je pred nami. Škofijska je šola za znanje in za življenje.
Sergeja

Smo šola, ki je zakon za vse, ki jo sprejmejo za svojo!

Več prispevkov

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija