Ravnatelj Škofijske gimnazije A. M. Slomška

dr. Samo Repolusk

 Ravnatelj
 
Tel. št.: 059 092 200
 
Misel:

»Izobraževanje ni polnjenje praznega vedra, ampak prižiganje ognja.« (William Butler Yeats)


 

Nagovor ravnatelja ob začetku službe

Spoštovani dijaki, starši, sodelavci in obiskovalci spletne strani gimnazije,

ob začetku novega dela vas kot ravnatelj nagovarjam štiri mesece pred sklepom šolskega leta. Po 20 letih velikega opravljenega dela moje predhodnice, profesorice Irene Rebolj Kraner in po približno štirih mesecih zahtevnega opravljanja nalog vršilke dolžnosti ravnateljice, profesorice Bernardke Radej, se obema mojima predhodnicama zahvaljujem za vso srčnost in trud, ki sta ga vložili v delo in življenje gimnazije! Iskreno upam, da bom poleg novosti znal ohraniti in razvijati nekatere najboljše prakse svojih predhodnic.

Na gimnazijo se vračam po 13-ih letih dela na univerzi z zavestjo, da je Slomškova gimnazija s svojim poslanstvom, delom učiteljev in z odnosi pomemben mejnik na poti mladih v odraslost in samostojnost. Hkrati pa v slovensko okolje prinaša vrednote, ki bodo v prihodnjih časih vedno pomembnejše, če bomo želeli preživeti kot civilizacija in graditi pravičen svet, ki bo upošteval dostojanstvo vsakega človeka ter gradil iz zavesti izjemnosti in krhkosti našega življenja v zaupanem nam stvarstvu.

Dijakom želim, da se pogumno spoprimete z napori in izzivi zadnjih ocenjevanj, staršem pa odprtosti in zavesti, da smo profesorji in ostali delavci šole vaša opora (in ne ovira) pri pripravi mladih za suveren vstop v svet samostojnosti in izzivov odraslega življenja, četudi odraščanje včasih vključuje tudi krnitve in padce za napredovanje v osebni rasti – vzgajamo za življenje in ne za sebično všečnost … Ne glede na vzpone in padce na naši skupni poti pa si kot pedagog želim, da bomo na gimnaziji znali dojeti misel irskega pesnika in dramatika W. B. Yeatsa: »Izobraževanje ni polnjenje praznega vedra, ampak prižiganje ognja.«

dr. Samo Repolusk, ravnatelj

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija