Profesorski zbor

Redno zaposleni učitelji (2017/2018):

kolektiv

Ravnatelj

dr. Samo Repolusk, ravnatelj

Aktiv učiteljev slovenščine

vodja:  Monika Walter, prof., učiteljica slovenščine
Vida Ifko, prof., učiteljica slovenščine in likovne umetnosti
Alenka Bratuša, prof., učiteljica slovenščine
Vlasta Praprotnik, prof., učiteljica slovenščine

Aktiv učiteljev matematike

vodja:  Karmen Hebar, prof., učiteljica matematike
Mojca Tomšič, prof., učiteljica matematike
Urška Koren, prof., učiteljica matematike

Aktiv učiteljev angleščine, francoščine in španščine

vodja: Danijela Žegarac, prof., učiteljica angleščine in francoščine
Bojana Panevski, prof., učiteljica angleščine
Andreja Vidmar, prof., učiteljica angleščine
Helena Gornik, prof., učiteljica španščine

Aktiv učiteljev nemščine

vodja:  Marko Grobler, prof., učitelj nemščine
mag. Milanka Sobočan, prof., učiteljica nemščine
Manica Medved, prof., učiteljica nemščine

Aktiv humanistike

vodja:   Maja Tuš Kolarič, prof., učiteljica zgod. umetnosti
Martina Ješovnik. prof. latinščine
Tadej Kušar, prof., učitelj glasbe

Aktiv učiteljev naravoslovja

vodja:   mag. Jožica Brecl, prof., učiteljica biologije    
Andreja Navršnik Kačič, univ. dipl. inž., učiteljica kemije
Mirko Đukić, prof., učitelj informatike
Anica Lorenčič Rukav, prof., učiteljica biologije in kemije
dr. Mihael Gojkošek, prof., učitelj fizike
Borut Krajnc, prof., učitelj fizike

Aktiv učiteljev družboslovja

vodja:    mag. Damjana Krivec Čarman, prof., učiteljica zgodovine  
Marija Repina, prof., učiteljica zgodovine in geografije
Bernardka Radej, prof., učiteljica sociologije in geografije
Mojca Kelbič Đajić, prof., učiteljica geografije

Aktiv učiteljev dušeslovja

vodja:  Barbara Babšek, univ. dipl. psih., učiteljica psihologije
dr. Ivo Kerže, učitelj filozofije
Lidija Sedar Hren, prof., učiteljica VIK

Aktiv učiteljev športne vzgoje

vodja:   Peter Medved, prof., učitelj športne vzgoje
Nikola Bistrović, prof., učitelj športne vzgoje
Kristijan Perčič, prof., učitelj športne vzgoje
Andreja  Šverc, prof., učiteljica športne vzgoje

Ostali delavci

Jože Roškar, tajnik
Dominik Petko, spremljevalec dijaka
Dragica Spahič, spremljevalka dijakinje
Goran Mangotić, spremljevalec dijaka 
Urška Fras, spremljevalka dijakinje

Tehnični delavci

Aljoša Pisnik, hišnik
Olga Fišer, čistilka
Helena Štifter, čistilka
Petra Štifter, čistilka

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija