Štipendijski sklad ŠgAMS


stipendijski sklad Od leta 1997 v Mariboru uspešno deluje Škofijska gimnazija  Antona Martina Slomška. Njen namen ni zgolj podajanje znanja, temveč tudi vzgajanje za vrednoste in vzpodbujanje dijakinj in dijakov, da odkrivajo svoje talente in jih razvijajo.
 
Vrata naše gimnazije ne smejo ostati zaprta nikomur, najmanj pa primerno nadarjenim, a socilano šibkejšim dijakinjam in dijakom.
 
Sodobna šola je draga, in ker je Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška zasebna ustanova, nima potrebnega vira za zmanjšanje teh stroškov. Zato je hkrati z ustanovitvijo šole začel delovati tudi Štipendijski sklad, katerega osnovna naloga je pomagati družinam dijakov.
 
Finančno pomoč Štipendijskega sklada prejemajo dijakinje in dijaki, ki imajo nižji povprečni dohodek na družinskega člana, prihajajo iz družin z več otroki, so učno uspešni in nadarjeni, so bolj oddaljeni od šole, stanujejo v dijaškem domu in imajo zato večje stroške.
 
VABILO K SODELOVANJU

V sklad (lahko) prispevajo prijatelji naše gimnazije, profesorji, škofje in duhovniki, starši dijakinj in dijakov, njihovi sorodniki in prijatelji, nekdanji gimnazijci, župnije, redovne skupnosti, podjetja in druge ustanove.
Vsako leto je veliko družin, ki upravičeno prosijo za pomoč, zato želimo in si prizadevamov sklad pritegniti nove darovalce. Vse vas, ki želite in morete pomagati, vabimo, da se nam pridružite.
V Štipendijski sklad lahko darujejo fizične ali pravne osebe.
 
izjava1
 
ZAHVALA

Iskrena hvala vsem, ki podpirate naše dijake.
 
POMEMBNO

Fizične osebe lahko kot dar za Štipendisjki sklad namenijo tudi del dohodnine, ki je namenjena državnemu proračunu. V ta namen izpolnite zahtevo za namenitev dela dohodnine in jo pošljite na pristojni dvačni urad ali na naš naslov.
 
zahteva1
zahteva2

Štipendijski sklad Franka Arharja

Dijaki imajo možnost zaprositi za finančno pomoč iz štipendijskega sklada Franka Arharja. Za več informacij se obrnite na šolsko svetovalno službo (059 092 215).

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija