Šolski učbeniški sklad 2018/2019

»Knjiga je velika stvar, če jo človek zna uporabljati.«

V učbeniškem skladu dijakom omogočimo izposojo učbenikov za vse štiri letnike. V skladu ni učbenikov za tuje jezike, prav tako ni delovnih zvezkov.

Dijaki z naročilnico, podpisano od staršev, ki jo oddajo pri pobiranju učbenikov za tekoče leto, naročijo učbenike za naslednje šolsko leto (starši dijakov, ki se vpisujejo v 1. letnik, izpolnijo naročilnico ob vpisu).

Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike v kompletu vrniti v učbeniški sklad na šoli. Če bo dijak učbenik izgubil, ga popisal oz. uničil, bo treba ob koncu šolskega leta poravnati polovično ceno učbenika.

Seznam celotnega učnega gradiva ter naročilnice po posameznih letnikih najdete na spodnjih povezavah:

seznam za leto 2018/2019

naročilnica

Brigita Žaucer,
skrbnica učbeniškega sklada

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija