O šoli

Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška je pričela delovati v šolskem letu 2008/2009. Njen namen je omogočiti mladim, glasbeno nadarjenim učencem vrhunsko glasbeno izobraževanje in skozi vzgojo skrbeti za zdrav osebnostni razvoj. Izvajamo programe predšolske glasbene in plesne vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, glasbe ter plesa.

V programu glasba izvajamo poučevanje šestnajstih glavnih predmetov:

violina, viola, violončelo, flavta, kljunasta flavta, klarinet, saksofon, trobenta, pozavna, druga konična trobila, tolkala, petje, klavir, harmonika, orgle in kitara.
Velik poudarek bomo v bodoče namenili komornemu poustvarjanju in orkestru.
K sodelovanju smo povabili 26 priznanih glasbenih pedagogov, ki so hkrati tudi uveljavljeni glasbeni poustvarjalci. Z navdušenjem so pozdravili idejo o glasbeni in baletni šoli znotraj Zavoda Antona Martina Slomška in sprejeli odgovorno nalogo tako glasbene, kot tudi osebnostne vzgoje in izobraževanja bodočih virtuozov.
Program se izvaja po javno veljavnem osnovnem glasbenem izobraževanju, učenci si po njem pridobijo javno priznano izobrazbo. Poleg predpisanega učnega programa si bomo prizadevali izvesti čim bolj pestro izbiro dodatnih vsebin, ki bodo zadovoljile potrebe posameznikov.

Pouk poteka popoldan, praviloma dvakrat na teden. Starši so lahko po dogovoru s pedagogom navzoči pri pouku svojih otrok. Rezultate učencev predstavljamo na razrednih, oddelčnih in javnih nastopih.

Učenci, ki so že obiskovali druge glasbene šole, imajo pri nas možnost nadaljevati šolanje.
Šolnina: Mesečni znesek šolnine v šolskem letu 2012/2013 znaša za individualni pouk instrumenta 50 €, za programe skupinskega pouka pa 35 €.

Vpisnina: Ob vpisu je potrebno plačati vpisnino, ki znaša 30 €.

Izposoja instrumentov: za učence nižjih razredov je v začetku šolanja možna izposoja instrumentov. Mesečni znesek izposoje je 16 €.

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija