4. vzgojno skupino v šolskem letu 2017/2018 sestavljajo dijaki 2., 3. in 4. letnikov, skupaj pa je v skupini 23 deklet in 3 fantje. Vsi skupaj bivajo v četrtem nadstropju našega DD, kjer so kar malo razvajeni ob udobju apartmajev in še zlasti lastnih kopalnic v apartmajih, kar veseli predvsem dekliški del skupine. Dijaki 4. VS so zelo aktivni tako pri sodelovanju pri dogodkih DD kot tudi VS, številni pa se radi izkažejo še pri interesnih dejavnostih.

 Seveda pa vzgojne skupine ni brez vzgojitelja - za nekatere prvič, za druge dijake pa že tretjo leto je matični vzgojitelj Kristijan Ploj, ki ima zaradi pisane zasedbe VS kar precej dela, še zlasti takrat, ko postane življenje dijakov zaradi obilice dela v šoli malce bolj naporno. Sicer pa se z vzgojiteljem dobro razumejo in ga (ponavadi) kar ubogajo.

 IMG 1915

Prva vrsta (od leve proti desni): Nežka Piko, Lana Boršić, Saloma Mukenauer, Petra Šajna, Sergeja Naglič, Laura Klavžar

Druga vrsta: Žan Pertoci, Franci Piko, Neža Musar, Žan Čaks, Živa Jakoš, Larisa Kočar, Tjaša Zagajšek, Pia Bodiroža, Špela Praznik

Tretja vrsta: Neva Merčnik, Ana Novak, Urška Laznik, Vanesa Sakovič, Marina Strnad, Eva Semprimožnik Fijavž, Anja Deželak, Nastja Borko, Anne-Marie Gregorec

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija