O nas

Dijaški dom Antona Martina Slomška je prvič odprl svoja vrata 31. avgusta 2008 dekletom in fantom, ki po končani osnovni šoli nadaljujejo šolanje praviloma na ŠgAMS.

Poslanstvo dijaškega doma temelji na prizadevanjih za:

 • ustvarjanje čim bolj ugodnega okolja za celosten (intelektualni, telesni, čustveni, socialni, estetski, moralni in etični ter duhovni) razvoj vsake osebe na temelju krščanskih in splošno človeških vrednot;
 • pomoč mladim pri odkrivanju lastnih sposobnosti in darov in pri njihovem razvijanju in plemenitenju (osebno poslanstvo);
 • pomoč mladim razumeti svet, da bi tako bili sposobni odgovorno sprejeti izzive sodobnega življenja;
 • spodbujanje pozitivnega vrednotenja sebe, sočloveka, družbe, različnih kultur, naravnega sveta ter človekovega odnosa z Bogom;
 • oblikovanje odprtega prostora za dialog;
 • dobre pogoje bivanja in učenja,
 • oblikovanje lepega vedenje in dobrih navad,
 • dobre medsebojne in medgeneracijske odnose ter varnost med sovrstniki,
 • strokovno svetovanje in pomoč v stiskah in osebnih težavah,
 • odkrivanje in razvijanje osebnih darov,
 • vključevanje v interesne dejavnosti doma in šole,
 • pogoje za ustvarjalno in kreativno izražanje,
 • zdrav način življenja brez odvisnosti,
 • redno in zdravo prehrano.

Ob sprejemu v dom vsak dijak skupaj s starši podpiše posebno Izjavo, da se strinja s pravili in svobodno sprejema krščansko usmeritev doma. Tako želimo, da se svobodno odločite za bivanje v našem domu in s tem omogočite boljše pogoje za bivanje in delo vsakega posameznika in celotne skupnosti doma.

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija