Povezovanje z dansko in s poljsko gimnazijo

eTwinning2Ob koncu tretjega šolskega leta, odkar je Škofijska gimnazija A. M. Slomška del skupnosti evropskih šol eTwinning, znova zaključujemo uspešen celoletni mednarodni projekt. Dijaki 2. b in 2. c razreda, ki se nemščino učijo na nadaljevalni stopnji, so letos sodelovali z dijaki gimnazije Vardeegnenes z Danske in gimnazije Pallottiego s Poljske. Sodelujoči iz vseh treh gimnazij so se sovrstnikom predstavljali v obliki, ki jim je najljubša. Snemali so filme o sebi, svojem vsakdanu, šoli in šolskem sistemu, prostem času, priljubljeni glasbi, hrani, o razrednih potovanjih. Drug drugemu so predstavili tudi kraje, v katerih živijo in nekatere praznike, ki jih radi praznujejo. Skupaj so posneli 27 kratkih filmov, seveda vse v nemškem jeziku.

Preko filmov je marsikateri dijak povabil sovrstnike iz tujine tudi v svoj dom. Po mnenju vseh sodelujočih v projektu so najzanimivejši film ustvarili Gašper, Miha in Jan iz 2. c s prispevkom o prostem času mladih v Sloveniji. Vabljeni k ogledu.

mentorica: mag. Milanka Sobočan, prof.

Mednarodni projekt ob evropskem dnevu jezikov

1.a Dan jezikov

V dneh pred 26. septembrom je na našo gimnazijo prihajalo veliko pisanih razglednic. Vse so bile poslane iz tujine in vse so bile naslovljene na 1.a razred. V okviru enega od letošnjih eTwinning projektov so namreč dijakinje in dijaki 1.a sredi septembra napisali 98 razglednic in jih poslali na vse v projektu sodelujoče evropske šole. Z nestrpnostjo smo čakali razglednice sovrstnikov iz tujine ter  z zanimanjem prebirali pozdrave in sporočila v različnih jezikih. Še dobro, da so bili vedno pripisani angleški prevodi.

Vse prispele razglednice smo ob današnjem evropskem dnevu jezikov razstavili ob stopnišču v prvem nadstopju in v vitrini pred tajništvom. Vabljeni k ogledu.

mag. Milanka Sobočan, prof.

Maribor – Pszczyna – Želovce – Pontault-Combault

Škofijska gimnazija se je v šolskem letu 2012/13 pridružila mednarodni eTwinning skupnosti, v katero je vključenih že več kot 111.000 šol iz vse Evrope. Dijaki in dijakinje inovativnega oddelka, ki se nemščino učijo na nadaljevalni stopnji, so skupaj z vrstniki iz Poljske, Slovaške in Francije vse leto sodelovali v projektu z naslovom »Dobrodošli pri nas v gosteh«. Drug drugemu so predstavljali svoja mesta, odkrivali podobnosti in razlike, se skupaj učili nemški jezik in si širili obzorje.

Skozi šolsko leto so se vrstile različne teme, s katerimi so dijaki in dijakinje v nemškem jeziku predstavili Maribor in njegovo okolico: geografsko, zgodovinsko, kulinarično, športno, glasbeno, literarno. Vsi njihovi izdelki so objavljeni na portalu eTwinning.

mag. Milanka Sobočan, prof.

eTwinning

Mnenje dijakov ob zaključku projekta:

  • eTwinning projekt se mi je zdel zelo zanimiv. Všeč mi je učenje nemščine na tak način. (Žiga)
  • Preko tega projekta smo komunicirali s tujimi dijaki, kar se mi je zdelo zelo poučno, koristno, pa tudi zanimivo in zabavno. Z ljudmi iz drugih držav smo debatirali o določenih temah ter izražali svoja mnenja. Pouk na takšen način mi je zelo všeč, saj se lažje in v konkretni rabi naučimo jezika. (Lucija)
  • Bilo je zelo fajn. Ta projekt mi je omogočil komuniciranje s Poljaki, Slovaki in Francozi. Naučil sem se nove nemške besede, zanimivo je bilo tudi spoznavanje novih ljudi. (Oskar)
  • eTwinning mi je pomagal z besediščem in medsebojno komunikacijo. Bilo je zelo zabavno. (Grega)
  • eTwinning projekt mi je bil zelo všeč, saj smo se lahko pogovarjali tudi o temah, ki niso v učnem načrtu. Obenem smo spoznali nove prijatelje in se poučili o njihovih domačih krajih in navadah. Bilo je zabavno in poučno. To bi lahko še večkrat ponovili. (Mihaela)

Maribor – Gent

V letu 2013/14 imajo dijaki 3. a razreda, ki se nemščino učijo kot 1. tuji jezik, priložnost sodelovati v novem nemškem eTwinning projektu. Vse leto bodo pisali o sebi, svojih družinah, običajih, navadah, predsodkih, praznovanjih, razmišljali bodo o svoji prihodnosti, željah, pričakovanjih in vse to delili s sovrstniki iz belgijskega mesta Gent, ki jim bodo vračali pisma s podobnimi temami. Dijaki bodo na ta način spoznavali vrstnike iz Belgije, njihovo kulturo, navade, šolski sistem, uporabljali bodo nemški jezik za sporazumevanje ter gradili svoje jezikovno in medkulturno znanje.

mag. Milanka Sobočan, prof.

Maribor – Mönchengladbach

V drugem eTwinning projektu v šolskem letu 2012/13 smo združili mednarodno in medpredmetno povezovanje (nemščina – geografija). Dijaki 3. d razreda, ki se nemščino učijo kot 1. tuji jezik, so skupaj z vrstniki z Matematično-naravoslovne gimnazije Mönchengladbach iz Nemčije raziskovali odnos in védenje dijakov o izvoru in proizvodnji oblačil, ki jih vsakodnevno nosijo.

Projekt »Izvor naših oblačil« je bil na podlagi izbrane teme in zastavljenih ciljev s strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja proglašen za najboljši projekt meseca marca 2013. Zanimiva bo primerjava rezultatov slovenske in nemške raziskave. Projekt še ni zaključen in se nadaljuje v letošnjem šolskem letu.

mag. Milanka Sobočan, prof.

eTwinning 3d

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija