Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

ocha_telecommunications-computer_flat-circle-white-on-gray_512x512.pngKomu je program namenjen?

Program je namenjen odraslim, delovno aktivnim osebam. Prednost pri vključevanju bodo imeli zaposleni, starejši od 45 let.

adult-2398561_1920.jpg

 

ocha_telecommunications-computer_flat-circle-white-on-gray_512x512.pngKdaj in kje se bo izvajal?

Program se bo izvajal v zgornji dravski dolini na Zavodu Antona Martina Slomška, trajal bo 60 andragoških ur in bo predvidoma potekal 2 do 3 krat tedensko popoldan po 3 šolske ure.

V skupini bo 12 do 15 udeležencev.

ocha_telecommunications-computer_flat-circle-white-on-gray_512x512.pngKaj je cilj programa?

Cilj programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.

ocha_telecommunications-computer_flat-circle-white-on-gray_512x512.pngKaj točno se bom naučil?

Program je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Ob zaključku programa je predvideno preverjanje znanja, ki poteka individualno, v obliki praktičnega preizkusa. Udeleženci, ki uspešno opravijo preverjanje znanja, pridobijo javno veljavno listino.

  • Spoznali bodo osnovne komponente računalnika in razumeli nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije;

  • se bodo naučili uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema;

  • se bodo naučili organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami;

  • se bodo naučili pisati, oblikovati in tiskati besedilo;

  • se bodo naučili uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto.

 

ocha_telecommunications-computer_flat-circle-white-on-gray_512x512.pngPričakujemo najmanj 80% prisotnost udeležencev v programu in njihovo aktivno sodelovanje.


ocha_telecommunications-computer_flat-circle-white-on-gray_512x512.png
Sestavljen je iz modulov:

 

  • Temeljna informacijska znanja

  • Oblikovanje besedil

  • Uporaba elektronske pošte

  • Uporaba interneta

  • Uporaba socialnih omrežij

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija