Knjižnični red

Uporabniki šolske knjižnice so dijaki, profesorji in ostali zaposleni. Ti si lahko izposojajo knjižnično gradivo na dom ali v knjižnici.

Izposoja knjižničnega gradiva na dom je brezplačna in traja 14 dni.

Izposojo knjižničnega gradiva si je možno podaljšati, izjema so le knjige za domače branje.
Število izposojenih enot knjižničnega gradiva ni omejeno.
Če uporabnik ne vrne izposojenega gradiva pravočasno, plača zamudnino, ki znaša 5 centov po posamezni enoti knjižničnega gradiva na dan. Če izposojeno knjižnično gradivo izgubi, je potrebno to nadomestiti z enakim gradivom.
Ob koncu šolskega leta je potrebno vrniti vse izposojeno gradivo in plačati morebitno zamudnino.
Časopisi, revije in informacijsko oz. referenčno gradivo ni za izposojo na dom.

Izposoja knjižničnega gradiva v knjižnici ter ostalo

Zaželeno je, da uporabnik odloži v garderobno omarico vrhnja oblačila, dežnike in vse ostalo, česar ne potrebuje za delo v knjižnici. V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače. Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov.
Uporabnik lahko v knjižnici uporablja vse enote knjižničnega gradiva in se pripravlja za šolsko delo.
Lahko uporablja tudi računalnik, ki je namenjen delu za šolo. Ta omogoča tudi iskanje gradiva v ostalih knjižnicah, članicah COBISS-a

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija