Novosti v knjižnici

kniznica novosti 1Šolsko leto 2015/2016 je prineslo nekaj sprememb. Vhod v knjižnico Zavoda Antona Martina Slomška je na novo takoj pri glavnem vhodu levo, neposredno ob vhodu v osnovno šolo Montessori, ki je v tem šolskem letu odprla vrata prvo- in drugošolcem. Vabljeni ste, da nas obiščete med 7. in 15. uro za izposojo knjižničnega gradiva ali za delo v čitalnici, kjer vam 30 mest in 8 računalnikov omogoča nemoteno delo.

Vabljeni ste tudi starši dijakov, da z nami spregovorite o prebranih knjigah in nam katero priporočite v branje. Veseli vas bomo v času govorilnih ur vsak prvi četrtek v mesecu.

SKKK se je, žal, iztekel, vljudno pa ste vabljeni k bralnemu krožku, projektu Rastem s knjigo v SŠ, na Čaj ob petih in druga srečanja v zavodu ali na gimnaziji.

Veliko bralnih užitkov in veselja ob prebranih knjigah vam želimo.

Za knjižnico ŠgAMS: Bojana Eisenhut, u.d.i.

kniznica novosti 2   kniznica novosti 3   kniznica novosti 4

Knjižnica

knjiznica1Knjižnica deluje že od samega začetka naše šole. Zmeraj smo si prizadevali nabavljati knjige, katere so pri pouku najbolj potrebne. Nekaj knjig smo kupili, zelo veliko pa so nam jih darovali ljudje dobrega srca iz SV Slovenije. Danes knjižnica šteje že več kot 14.000 enot knjižničnega gradiva. Prevladujejo seveda knjige. In katere knjige so to? To so knjige z vseh področij, urejene po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije. Kaj to pomeni oz. kakšen je ta sistem? To je sistem, ki je enoten po vsem svetu. Zavzema samo devet osnovnih postavitev, ki pa se lahko razpredajo daleč daleč naprej, odvisno kako podrobno jih bibliotekar postavi v »svoji« knjižnici.

knjiznica2Če se želite tudi vi dobro počutiti in znajti v knjižnici, je dobro, da teh nekaj postavitev čim prej usvojite. Na kratko vam jih bom predstavila:

0 Splošno. Znanost
1 Filozofija (Psihologija)
2 Verstvo
3 Družbene vede (Sociologija. Politologija. Vzgoja in izobraževanje …)
5 Naravoslovne vede (Matematika. Fizika. Kemija. Biologija …)
6 Uporabne znanosti. Medicina. Gospodinjstvo
7 Umetnost (Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport)
8 Jezikoslovje. Literarna veda. Književnost
9 Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina

knjiznica3Poleg knjig s teh področij, ima naša knjižnica še informacijsko zbirko, v kateri so zbrani slovarji, leksikoni in enciklopedije, pa časopisno zbirko, katera obsega časopise oz. periodiko za različne predmete (slovenščino, matematiko, kemijo, geografijo, zgodovino, biologijo, verstvo ...), imamo pa tudi zbirko CD-jev in DVD-jev. Obisk bralk in bralcev je zelo visok, saj so profesorice in profesorji ter dijakinje in dijaki naše šole zelo pridni bralci leposlovja in pravi raziskovalci znanstvenih in strokovnih del. Lepo ste vabljeni, da se oglasite in še sami kaj novega odkrijete.

Silva Belšak, prof., bibliotekarka

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija