Po rimskih poteh se odpravimo z dijaki 1. letnika, da bi z izkušnjo terenskega dela usvajali novo učno snov pri predmetih zgodovina, likovna umetnost, geografija, biologija in latinščina. Ker sledimo trasi rimske ceste, se najprej ustavimo v Šempetru v Savinjski dolini, kjer se nam v nekropoli odkriva bogastvo rimske kulturne dediščine. Nato nas pot vodi do Emone, kjer si ogledamo ohranjeno obzidje, forum, starokrščansko svetišče in še kaj. In ko Emoncu pomahamo v slovo, se z avtobusom že vzpenjamo do Ad Piruma (Hrušice), kjer nas pričaka lepo ohranjena vojaška utrdba in obnovljeni muzej. Na kraškem robu se najde marsikaj zanimivega tudi za biologe in geografe. Prenočimo v Novi Gorici in se naslednji dan odpravimo proti Aquilei (Ogleju), kjer se sledenje rimski in nekdaj jantarni poti zaključi. Bogastvo in velikost tamkajšnjih antičnih mozaikov ne pusti hladnega še tako neprespanega gimnazijca. Življenje starih Rimljanov se v takšnem okolju in po razlagi profesorice latinščine zdi skoraj tukaj in zdaj. Ker se na pot odpravimo v mesecu maju, se ne moremo upreti bližini morja. Zato sledi kratek skok do Gradeža. Toliko, da podplati začutijo morsko svežino. Potem pa za zaključek v Castro (Ajdovščino) na kosilo in ogled rimske naselbine in vožnja proti domu. Tako se v dveh dneh prepričamo, da rimska civilizacija ni pustila pečata samo v preteklosti, ampak njen vpliv seže tudi v sedanjost.

mag. Damjana Krivec Čarman, prof.

Po rimskih poteh 2014

1. abSalve!

V petek, 16. 5. 2014, smo se dijaki 1. a in 1. b razreda odpravili na dvodnevno ekskurzijo Po rimskih poteh. Za začetek smo se ustavili v Šempetru, kjer smo si ogledali Rimsko nekropolo in ostanke Rimske ceste, kjer nas je pričakal tudi dež. Odpravili smo se proti Ljubljani ter si ogledali ostanke rimske Emone (ostanke bogate rimske hiše, izvedeli več o ogrevanju...). Po dolgem ogledu smo imeli zaslužen počitek v Ljubljani. Nato pa smo se odpravili na Hrušico, najvišjo točko naše ekskurzije, kjer smo pridno reševali naloge iz zgodovine, biologije, geografije in latinščine. Pogledali smo si staro obzidje, novi muzej in izvedli meritve pri geografiji in ekologiji. Dalje nas je pot pripeljala v Novo Gorico, kjer smo se namestili v dijaškem domu. Razdelili smo se v sobe, nato pa smo imeli prosti čas, ki smo ga na zabaven način preživeli z odbojko na mivki in drugimi aktivnostmi. Naslednje jutro smo se zgodaj opravili proti Italiji, ampak na žalost brez štirih dijakov, ki so svoj osebni dokument pozabili doma. Ustavili smo se v Ogleju, si ogledali baziliko in se poučili o mestu Ogleju ter njegovi zgodovini. Avtobus nas je nato pripeljal do lagune Gradež. Ker nam je bilo vreme naklonjeno, smo hitro do gležnjev stopili v morje in si malo spočili. Odpravili smo se na avtobus in nato do Ajdovščine, kjer smo imeli kosilo v srednji šoli, vodička pa nam je nato pokazala staro obzidje v Ajdovščini. Vsi utrujeni smo se vrnili na avtobus in krenili proti domu.

Danaja Dvornik 1. a in Ana Urleb 1. b

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija