Salvete!

Latinci nismo ravno najbolj "inovativni" dijaki Škofijske gimnazije, zato pa se učimo enega najstarejših evropskih jezikov, ob katerem spoznavamo tudi antično kulturo in civilizacijo, zibelko naše Evrope. Ob tem ugotavljamo, da problemi, s katerimi se povečini soočamo danes, niso nič novega. Da so že Rimljani poznali npr. talno in stensko gretje, neke vrste tablice (tabulae rasae), homeopatijo, pa častihlepje, lakomnost, korupcijo, laž, jezo... in da so nam zapustili ekološko neokrnjeno naravo. Zavedamo se, koliko sledi je latinščina pustila v današnjih romanskih jezikih, pa v angleščini, nemščini in v strokovnem medicinskem ali pravnem besednjaku.

Ker smo radovedni, obiskujemo številne prireditve, povezane z antiko (razstave, gledališke predstave, arheološke tabore, končne izlete, pouk na terenu...), kar nas dodatno bogati in veseli.

Katjuša Kolar, prof.

Rimska Petoviona

latinci

Z latinci 3. letnika smo v okviru terenskega pouka 11. 4. 2017 odkrivali zaklade rimske Petovione. Po rimskih mestnih ostalinah, razstavi Gospodarji prehodov, rimski opekarski peči in III. mitreju nas je vodila arheologinja ga. Aleksandra Nestorović. Nekdaj največje rimsko mesto na slovenskem ozemlju nas je presenetilo v dobrem in slabem: njegova ogromna kvadratura in pomen iz rimskih časov žal ne premoreta urejene arheološke zbirke, da bi lahko občudovali bogate najdbe s tega področja. A se, kot smo videli, vseeno svetlika na ptujski Panorami, kjer trenutno poteka urejanje arheološkega parka.

Latinci so z obiskom rimske Petovione zaključili tudi s triletnim terenskim poukom, med katerim so obiskali Celejo, Šempeter, Emono, Hrušico, Castro, Akvilejo in Rim.

Katjuša Kolar, prof.

Od Celeie na pot okoli sveta

Celeia

Kaj imajo skupnega Rimljani, Celjski grofje, Alma Karlin in tako opevani "mariborski slavček?" Ekskurzijo latincev, ki se je zgodila v torek, 29. 11. 2016. Odpravili smo se v Celje, da se pobližje srečamo z ostanki antike v tem prostoru. Še posebej nas je navdušil na novo prezentirani rimski talni mozaik in ostanki fresk bogate rimske hiše, ki so jih na Glavnem trgu izkopavali zadnji dve leti. Pot nas je od Rimljanov vodila vse do svetovne slovenske popotnice, ki jo prevečkrat odrivamo na stran - Alme Karlin. Vse skupaj se je končalo z razstavo Grofje Celjski. Ob obisku Celja in njegove dediščine smo bili nagrajeni še z lepim sončnim vremenom.

Neža Musar, 2. a

Latinci znova v Celeji

Latinci

Sredo, 2. 12. 2015, so latinci 2. letnikov preživeli v Celju, kjer so si v okviru terenskega pouka temeljito ogledali ostanke in razstave o starem rimskem municipiju Celeji. Na vodenem sprehodu po starem mestnem jedru so lahko odkrivali, da ima mesto zares bogato in pestro zgodovino, v kateri so svoje sledi pustili ne samo Kelti in Rimljani, pač pa tudi grofje Celjski, Alfred Nobel, Josip Pelikan, Alma Karlin in drugi. Seveda ni manjkalo sonca in bogatega predbožičnega sejma.

Katjuša Kolar, prof.

Latinci2

Tretji končni izlet latincev na Avstrijsko Koroško

izlet latinci1V petek, 19.6.2015, smo se nekateri dijaki pri izbirnem predmetu latinščina odpravili na Avstrijsko Koroško, v nekdanjo rimsko provinco Norik in v zibelko Slovenstva, Karantanijo. Ker čez leto latinci trdo delamo, si na koncu šolskega leta zaslužimo izlet, na katerem združujemo utile cum dulci, prijetno s koristnim.

Najprej smo z  lokalno vodnico go. Sonjo obiskali ostanke keltsko-rimskega mesta Virunum na Štalenski gori, nato pa znamenitosti Gosposvetskega polja - Vojvodski prestol, cerkev Gospe Svete, Krnski grad. Po kosilu smo si ogledali še Knežji kamen v Dvorani grbov v Celovcu, nato pa kljub muhastemu vremenu zaplavali v Vrbskem jezeru. Nekateri manj navdušeni kopalci, ki jih na skupinski sliki ni, so se takrat odpravili v Minimundus. 

Lepe počitnice vsem latincem in latinkam z željo, da se nam prihodnje leto v prvem letniku pridruži čim več novih vedoželjnih gamsov!

Katjuša Kolar, prof.

izlet latinci2

Izmenjava latincev z gimnazijo Novo mesto

IMG 5027Latinci 2. in 3. letnikov smo se letos že četrtič družili skupaj z našimi latinskimi vrstniki z Gimnazije Novo mesto. Kljub močnem vetru in hladnem vremenu smo jih 2. aprila gostili v Mariboru, jih peljali na Piramido ter po mestu na latinski potep. Po kosilu je na ŠgAMS sledil še obisk dveh stalnih razstav v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. 15. aprila smo jim vrnili obisk in raziskovali Novo mesto. Navdušeni smo bili nad njihovo gimnazijo, ki je druga najstarejša na Slovenskem. O novomeški pomladi nam je v Anton Podbevšek Teatru predaval režiser Matjaž Berger, peljali so nas v depoje Mestne knjižnice Mirana Jarca ter po mestnih znamenitostih in po kosilu še na šmihelsko pokopališče, kjer smo prižgali svečki na grobu Primicove Julije in Slavka Gruma. Na poti nazaj smo si v avtobusu ogledali še film Razredni sovražnik, ki je bil posnet prav na Gimnaziji Novo mesto in dan zaključili bogatejši, kot smo ga začeli.

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija