PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2016 – 2019

sovaNamen operacije je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Ciljna skupina so zaposleni z največ srednješolsko izobrazbo (oziroma ISCED 1-2-3) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

"DO NOVIH PRILOŽNOSTI Z NOVIM ZNANJEM"

Programi:

Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)
Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO)
Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (programi priprav)
Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU)
Slovenščina kot drugi in tuji jezik in Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je nosilec konzorcija.

Konzorcijski partnerji:

Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma
Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška

Aktivnosti se bodo izvajale na območju Zgornjega podravja.

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , 031 722 955

Evropska kohezijska politika – www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

ministrstvo    eu2

 

Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

sova rumenaNamen izvajanja dejavnosti je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Posredna ciljna skupina so delodajalci, ker so aktivnosti namenjene zaposlenim.Cilj javnega razpisa je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

"S SVETOVALNO PODPORO DO NOVIH PRILOŽNOSTI"

Aktivnosti dejavnosti ISIO so:

  • analiza potreb po izobraževanju, analiza potreb po razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja, izdelava načrta razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljena svetovalna podpora, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja;
  • usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij;
  • sodelovanje s ključnimi deležniki, to so podjetja, zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije in drugi deležniki na ravni statistične regije.

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je nosilec konzorcija.

Konzorcijski partnerji:

Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma
Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška

Aktivnosti se bodo izvajale na območju Zgornjega podravja.

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , 031 722 955

Evropska kohezijska politika – www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

ministrstvo    eu2 ISIO logo

 

Zaključna konferenca projekta LeaCoMM v Stutgartu

20160219 123504 resizedV februarju je bila pod okriljem Nemškega partnerja v Stutgartu izvedene velika mednarodna LeaCoMM konferenca. Konferenco so obiskali številni učitelji, študentje, vodstva šol in drugi iz šolskega prostora.

Namen konference je bil prikazati pripravljene izdelke projekta LeaCoMM strokovni javnosti in vzpodbuditi debato na temo razvoja in izobraževanja učiteljev, ki poučujejo v rasnih, verskih in drugače mešanih razredih.

Na konferenci so številni eminentni govorci predstavljali različne poglede in rešitve, ki bodo nujne pri poučevanju novih generacij otrok, ki prihajajo v naše kraje. Nemčija ima tovrstnih integracijskih izkušenj izjemno veliko. Za vse nas, ki se šele pričenjamo spopadati z izzivi integracije otrok iz kulturno oddaljenih krajev je konferenca ponudila širši pogled na stanje omenjene problematike.

Zaključno srečanje partnerjev v projektu LeaCoMM

20160218 181136 resized17. in 18. februarja smo imeli zaključno srečanje partnerjev projekta LeaCoMM. Poleg vsebinskih zadev, ki nas čakajo ob koncu projekta smo obravnavali tudi finančne zadeve ter dorekli termine okrog zaključnih poročil. Srečanje je minilo v pričakovanju konference, ki je bila pred nami. Vsi udeleženci skupnega srečanja smo se po zaključku delovnega srečanja odpravili na lokacijo konference.

Uradno odprtje platforme za učitelje

leacommS ponosom naznanjamo, da je LeaCoMM platforma za učitelje odprta. Sistem se še sproti nadgrajuje. Upamo, da vam bodo prispevki, ki jih boste našli koristni. Hkrati vas pozivamo, da se pridružite v skupnost. Za sodelovanje v spletni skupnosti LeaCoMM je potrebna registracija. Platforma je v fazi prevajanja v partnerske jezike in bo kmalu tudi v Slovenskem jeziku. 

Kolping Erasmus+ program

erasmus-plus1Na Zavodu Antona Martina Slomška smo gostovali Kolpingovo združenje Slovenije v okviru Erasmus + programa srečanje kolipingovih članov iz 6 držav Nemčije, Litve, Slovaške, Poljske, Slovenije, Romunije.

Tema srečanja je "Globalno učenje" podprto s sodobno tehnologijo kjer so skupaj ustvarjali sodobne e-vsebine in iskali ideje ter rešitve kako globalno učenje približati tako mladim kot starejšim članom Kolpingovih družin. Obiskali so tudi kolpingovo družino v Kamnici, kjer so predstavili njihov pogled na to temo in tudi njihove aktivnosti in dejavnosti v sklopu družine. Partnerji iz tujine pa so predstavili njihove primere dobrih praks, tako da so izmenjali veliko idej.

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija