• almanah edited
  • Dvajsetka-banner-685x260.jpg
  • Pouk zgodovina
  • ss-predstavitev

Nagovor ravnatelja ob začetku službe

Spoštovani dijaki, starši, sodelavci in obiskovalci spletne strani gimnazije,

Ravnatelj1ob začetku novega dela vas kot ravnatelj nagovarjam štiri mesece pred sklepom šolskega leta. Po 20 letih velikega opravljenega dela moje predhodnice, profesorice Irene Rebolj Kraner in po približno štirih mesecih zahtevnega opravljanja nalog vršilke dolžnosti ravnateljice, profesorice Bernardke Radej, se obema mojima predhodnicama zahvaljujem za vso srčnost in trud, ki sta ga vložili v delo in življenje gimnazije! Iskreno upam, da bom poleg novosti znal ohraniti in razvijati nekatere najboljše prakse svojih predhodnic.

Na gimnazijo se vračam po 13-ih letih dela na univerzi z zavestjo, da je Slomškova gimnazija s svojim poslanstvom, delom učiteljev in z odnosi pomemben mejnik na poti mladih v odraslost in samostojnost. Hkrati pa v slovensko okolje prinaša vrednote, ki bodo v prihodnjih časih vedno pomembnejše, če bomo želeli preživeti kot civilizacija in graditi pravičen svet, ki bo upošteval dostojanstvo vsakega človeka ter gradil iz zavesti izjemnosti in krhkosti našega življenja v zaupanem nam stvarstvu.

Dijakom želim, da se pogumno spoprimete z napori in izzivi zadnjih ocenjevanj, staršem pa odprtosti in zavesti, da smo profesorji in ostali delavci šole vaša opora (in ne ovira) pri pripravi mladih za suveren vstop v svet samostojnosti in izzivov odraslega življenja, četudi odraščanje včasih vključuje tudi krnitve in padce za napredovanje v osebni rasti – vzgajamo za življenje in ne za sebično všečnost … Ne glede na vzpone in padce na naši skupni poti pa si kot pedagog želim, da bomo na gimnaziji znali dojeti misel irskega pesnika in dramatika W. B. Yeatsa: »Izobraževanje ni polnjenje praznega vedra, ampak prižiganje ognja.«

dr. Samo Repolusk, ravnatelj

Obisk pri Tavčarjevih na Visokem

Visoko1

V petek, 4. 5. 2018, smo se dijaki drugega letnika podali na pot proti Škofji Loki in Visokem. Po dolgi vožnji, med katero nas je že presenetil dež, smo prispeli na želeno destinacijo, Visoko. Sprva nas je čakal kratek vzpon do samega dvorca, kjer sta nekoč prebivali družini Khallan in Tavčar, kar nas je nekatere zbudilo iz dremeža, ki smo si ga privoščili med vožnjo. Še zmeraj je namreč pošteno deževalo. Zatekli smo se pod kozolec, kjer smo se razdelili v tri skupine, ki so izmenično opravljale tri aktivnosti. Ena skupina je začela aktivnosti v dvorcu, kjer smo izvedeli vse o času, ko sta tukaj bivali družini Khallan in Tavčar. Drugo skupino je prof. Kelbič Đajić podučila o vseh geografskih značilnostih zahodnih predalpskih hribovij, kjer smo se nahajali. Za tretjo skupino je prof. Praprotnik pripravila prav posebno nalogo; odigrati smo morali dve sceni iz Tavčarjeve Visoške kronike, kar smo tudi posneli. Po opravljenih aktivnostih na Visokem, smo se odpravili proti Škofji Loki, kjer smo s pomočjo delovnih listov samostojno raziskovali mesto. S tem je naša ekskurzija prišla h koncu in odpravili smo se proti Mariboru, kamor smo prispeli pozno popoldne.

Ana Pušnik, 2. b

Nizozemska 2018

Nizozemska

Pojavila se je priložnost, ki je ne dobiš vsak dan. V okviru programa Uniting future online sva se pridružili izmenjavi na Nizozemsko, skupaj s še dvema dijakinjama iz drugega letnika. Takšne izkušnje do sedaj še nisva pridobili, zato si jo bova še posebej zapomnili. Obe radi potujeva, a je bilo to potovanje nekaj prav posebnega. S tem, ko te nekdo pusti v svoj dom in dovoli, da spoznaš njegovo družino, navade, način življenja in pogled na svet, se tudi ti lahko poenotiš z življenjem, ki ga v tej deželi živijo.

Celoten program je bil zasnovan tako, da smo spoznali, da čeprav prihajamo iz različnih držav, imamo določene podobnosti. Z ogledom centra za iskalce azila in šole za imigrante so izginili določeni predsodki in ugotovili smo, da je vključitev v drugo kulturo in učenje novega jezika zahtevno. A če so tam ljudje, ki ti pri tem pomagajo, cilj postane vedno bolj dosegljiv. To nama je odprlo oči, da sva spregledali, da vedno obstaja pot in da je lahko “nesreča” blagoslov. Potrebni sta le volja in vztrajnost.

Izmnenjava nama je omogočila, da sva s spoznavanjem drugih odkrivali tudi sebe, svoje cilje in zmožnosti.

Patricija Cverlin in Satja Sajko, 3. c

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija