• almanah edited
  • Dvajsetka-banner-685x260.jpg
  • Pouk zgodovina
  • ss-predstavitev

Nagovor maturantom ob podelitvi spričeval

Spoštovani dijaki in dijakinje, spoštovani profesorji in profesorice, spoštovani starši, spoštovani g. nadškof mag. Alojzij Cvikl, spoštovani rektor dr. Ivan Štuhec, spoštovani vsi ostali gosti!

ravnateljDijaki z današnjim dnem zaključujete pomembno obdobje v svojem življenju in odhajate na popolnoma nove poti. Kakšen smisel je imelo vaše življenje na Slomškovi gimnaziji, kaj odnašate kot popotnico s seboj? Ni enostavnega in za vse prikladnega odgovora – če je bila namreč šola dobra izbira, boste te sadove postopoma odkrivali celo življenje.

Nekateri med vami nosite danes v sebi veselje, saj ste se na maturi odrezali tako dobro, da se boste lahko takoj vpisali na želeni študij. Tem vam čestitam in želim, da dalje sledite svojim sanjam in jih uresničite v svojo osebno rast in hkrati v odgovorno skrb za pravičnejše odnose med ljudmi. Ob vseh uspehih ostanite razpoložljivi za stiske ljudi, ki jim takšne stvari niso bile dane ali pa zaradi različnih razlogov niso znali ali zmogli razviti najboljšega v sebi. Pravičnost brez usmiljenja prinaša zgolj hlad v medčloveške odnose, zato se kot dijaki Slomškove gimnazije večkrat spomnite na besede apostola Pavla: »Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo.« Z obdarovanostjo se veča odgovornost: ali bomo svoje talente pomnožili ali pa jih bomo zakopali, ali jih bomo porabili zgolj za lasten interes ali jih bomo znali deliti? Nadarjeni in učno uspešni ste posebej poklicani, da stopate po neuhojenih poteh in ste nosilci dobrega in novega v svetu.

(Preberite celoten nagovor g. ravnatelja s klikom na spodnjo desno puščico.)

Splošna matura 2018

maturitetna spricevala

 

Na Škofijski gimnaziji smo imeli letos nezavidljiv maturitetni izkupiček. Maturo je uspešno opravilo 82,4 % dijakov. Uspešni dijaki so povprečno dosegli 18 točk.

Ob tem smo za uspeh na maturi nagradili osem dijakov, priznanja pa so iz rok g. nadškoga in g. rektorja prejeli:

Kim Obaha, Lucija Pišek in Mitja Vöröš za odličen uspeh vsa štiri leta šolanja, Larisa Krajnc in Vid Atelšek Kastrevc za vsaj 25 točk na maturi, Lara Draškovič, Barbara Gungl in Veronika Sosič pa za odličen uspeh na maturi in sočasen odličen uspeh vsa štiri leta šolanja!

Zavedamo se, da ocene na maturi še zdaleč niso edini pokazatelj kakovosti dela na šoli in posameznikove osebnosti (še posebej ob upoštevanju vstopnih in zaključnih parametrov znanja dijakov), kljub temu pa smo v zadnjih mesecih sprejeli nekaj pomembnih ukrepov v smeri boljših organizacijskih pogojev dela od naslednje generacije vpisanih dijakov naprej. Hkrati pa bomo v novem šolskem letu za vse generacije spremenili pravila šolskega reda in pravila vrednotenja znanja, ki imajo prav tako določen vpliv na uspešnost dijakov.  

Uspešnim maturantom želimo mirne in vesele počitnice, neuspešnim pa volje in modrosti za boljše rezultate v jesenskem roku mature.

dr. Samo Repolusk, ravnatelj

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija