Svet staršev

Svet staršev se sestaja večkrat letno, da obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko, daje pobude, organizira druženje učiteljev, staršev in dijakov (športna in družabna srečanja).

Svet staršev v šolskem letu 2018/2019

Razred IME IN PRIIMEK

1. a   Ksenija Zemljič
1. b   Danijela Kajzer
1. c   Nina Stramlič
 
2. a   Jasna Gašparič
2. b   Marjana Onič
2. c   Janja Tomažič
 
3. a   Marko Polenčič
3. b   Mateja Lobenwein
3. c   Mira Pernat Bračko
3. d   Vesna Voglar
   

4. a   Janez Bohanec
4. b    Mojca Buzuk
4. c    Andrej Ogrizek 

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija