Svet staršev

Svet staršev se sestaja večkrat letno, da obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko, daje pobude, organizira druženje učiteljev, staršev in dijakov (športna in družabna srečanja).

Svet staršev v šolskem letu 2017/2018

Razred IME IN PRIIMEK

1. a    JASNA GAŠPARIČ
1. b    MARJANA ONIČ
1. c    SIMONA STERNAD VOGRIN
 
2. a    MARKO POLENČIČ
2. b    MATEJA LOBENWEIN
2. c    MIRA PERNAT BRAČKO
2. d    PETRA TURK
 
3. a    JANEZ BOHANEC
3. b    MOJCA  BUZUK
3. c    ANDREJ OGRIZEK
   

4. a    NATALIJA POSTRUŽNIK
4. c    MARJAN SAVNIK
4. d    VALERIJA LEPENER 

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija