Svet staršev

Svet staršev se sestaja večkrat letno, da obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko, daje pobude, organizira druženje učiteljev, staršev in dijakov (športna in družabna srečanja).

Svet staršev v šolskem letu 2018/2019

Seznam predstavnikov v Svetu staršev bo objavljen po prvih roditeljski sestankih, na katerih bodo starši izvolili svoje predstavnike.

Razred IME IN PRIIMEK

1. a   
1. b   
1. c   
 
2. a   
2. b   
2. c   
 
3. a   
3. b   
3. c   
3. d
   

4. a   
4. b   
4. c   

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija