Svet šole

Svet šole 2017/2018

ga. Bernardka Radej (predstavnica delavcev)
g. Marko Grobler (predstavnik delavcev)

ga. Maja Kramberger (predstavnica staršev)
ga. Lena Hartl (predstavnica staršev)

dr. Maksimiljan Matjaž (predstavnik ustanovitelja)

Urška Laznik (predstavnica dijakov)

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija