Svet šole

Svet šole 2018/2019

ga. Barbara Babšek (predstavnica delavcev)
g. Marko Grobler (predstavnik delavcev; predsednik Sveta šole)

ga. Maja Kramberger (predstavnica staršev)
ga. Lena Hartl (predstavnica staršev)

dr. Maksimiljan Matjaž (predstavnik ustanovitelja)

Miha Vogrin (predstavnik dijakov)

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija