Profesorski zbor z g. ravnateljem v šolskem letu 2018/19

Uciteljski zbor SgAMS 22 8 2018 4

Ravnatelj

dr. Samo Repolusk, prof. matematike

Aktiv učiteljev slovenščine

vodja:  Monika Walter, prof. slovenščine in nemščine
Vida Ifko, prof. slovenščine in umetnostne zgodovine
Alenka Bratuša, prof. slovenščine
Vlasta Praprotnik, prof. slovenščine

Aktiv učiteljev matematike

vodja: Urška Koren, prof. matematike
Mojca Tomšič, prof. matematike
Karmen Hebar, prof. matematike

Aktiv učiteljev angleščine in španščine

vodja: Danijela Žegarac, prof. angleščine in francoščine
Bojana Panevski, prof. angleščine in slovenščine
Andreja Vidmar, prof. angleščine in slovenščine
Helena Gornik, prof. španščine in angleščine

Aktiv učiteljev nemščine

vodja: mag. Milanka Sobočan, prof. nemščine in angleščine
Marko Grobler, prof. nemščine in angleščine
Manica Medved, prof. nemščine

Aktiv učiteljev humanistike

vodja:   Maja Tuš Kolarič, prof. zgodovine umetnosti in teologije
Martina Ješovnik, prof. latinščine
Tadej Kušar, prof. glasbe

Aktiv učiteljev naravoslovja

vodja: dr. Mihael Gojkošek, prof. fizike
Andreja Navršnik Kačič, univ. dipl. inž., učiteljica kemije
Mirko Đukić, prof. informatike
Anica Lorenčič Rukav, prof. biologije in kemije
mag. Jožica Brecl, prof. biologije
Radovan Krajnc, prof. informatike

Aktiv učiteljev družboslovja

vodja:  Mojca Kelbič Đajić, prof. geografije
Marija Repina, prof. zgodovine in geografije
Bernardka Radej, prof. sociologije in geografije
mag. Damjana Krivec Čarman, prof. zgodovine

Aktiv učiteljev dušeslovja

vodja:  Barbara Babšek, univ. dipl. psih., učiteljica psihologije
dr. Ivo Kerže, prof. filozofije in slovenščine
Lidija Sedar Hren, prof. vere in kulture
mag. Jure Levart, prof. vere in kulture
Robi Sekavčnik, duhovnik, učitelj vere in kulture
Marjan Pučko, duhovnik, duhovni asistent na ZAMS

Aktiv učiteljev športne vzgoje

vodja: Nikola Bistrović, prof. športne vzgoje
Peter Medved, prof. športne vzgoje
Sebastijan Mihailović, prof. športne vzgoje
Andreja  Šverc, prof. športne vzgoje

Ostali sodelavci

Jože Roškar, tajnik
Goran Mangotić, spremljevalec dijaka 
Urška Fras, spremljevalka dijakinje

Tehnični sodelavci

Aljoša Pisnik, hišnik
Olga Fišer, čistilka
Helena Štifter, čistilka
Petra Štifter, čistilka

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija