• Dvajsetka-banner-685x260.jpg
  • Pouk zgodovina
  • ss-predstavitev
  • 1na1 690

Štipendijski sklad


stipendijski sklad Od leta 1997 v Mariboru uspešno deluje Škofijska gimnazija  Antona Martina Slomška. Njen namen ni zgolj podajanje znanja, temveč tudi vzgajanje za vrednoste in vzpodbujanje dijakinj in dijakov, da odkrivajo svoje talente in jih razvijajo.
 
Vrata naše gimnazije ne smejo ostati zaprta nikomur, najmanj pa primerno nadarjenim, a socilano šibkejšim dijakinjam in dijakom.
 
Sodobna šola je draga, in ker je Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška zasebna ustanova, nima potrebnega vira za zmanjšanje teh stroškov. Zato je hkrati z ustanovitvijo šole začel delovati tudi Štipendijski sklad, katerega osnovna naloga je pomagati družinam dijakov.
 
Finančno pomoč Štipendijskega sklada prejemajo dijakinje in dijaki, ki imajo nižji povprečni dohodek na družinskega člana, prihajajo iz družin z več otroki, so učno uspešni in nadarjeni, so bolj oddaljeni od šole, stanujejo v dijaškem domu in imajo zato večje stroške.
 
VABILO K SODELOVANJU

V sklad (lahko) prispevajo prijatelji naše gimnazije, profesorji, škofje in duhovniki, starši dijakinj in dijakov, njihovi sorodniki in prijatelji, nekdanji gimnazijci, župnije, redovne skupnosti, podjetja in druge ustanove.
Vsako leto je veliko družin, ki upravičeno prosijo za pomoč, zato želimo in si prizadevamov sklad pritegniti nove darovalce. Vse vas, ki želite in morete pomagati, vabimo, da se nam pridružite.
V Štipendijski sklad lahko darujejo fizične ali pravne osebe.
 
izjava1
 
ZAHVALA

Iskrena hvala vsem, ki podpirate naše dijake.
 
POMEMBNO

Fizične osebe lahko kot dar za Štipendisjki sklad namenijo tudi del dohodnine, ki je namenjena državnemu proračunu. V ta namen izpolnite zahtevo za namenitev dela dohodnine in jo pošljite na pristojni dvačni urad ali na naš naslov.
 
zahteva1
zahteva2

V šolskem letu 2015/2016 smo prejeli 75 prošenj dijakov in njihovih staršev za pomoč pri plačevanju prispevka staršev, ki letos znaša 60 evrov.
Upravni odbor, ki ga sestavljajo Bernard Geršak, Irena Zidarič, Alenka Bratuša, Jože Roškar, Bojana Eisenhut in ravnateljica Irena Rebolj Kraner, je prošnje pregledal in odobril pomoč pri plačevanju 59-im dijakom. Ker je to našim dijakom in njihovim družinam velika finančna pomoč, se iskreno zahvaljujemo VSEM DONATORJEM za njihov dar.

Za odbor zapisala Bojana Eisenhut, u.d.i.

 

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija