Organi Dijaškega doma A. M. Slomška

Svet dijaškega doma v šolskem letu 2017/18:

g. Gregor Rusjan, predsednik in predstavnik zaposlenih

dr. Stanislav Slatinek, predstavnik ustanovitelja

ga. Mateja Brinovec, predstavnica staršev

ga. Cecilija Piko, predstavnica staršev

g. Kristijan Ploj, predstavnik zaposlenih

gdč. Urška Laznik, predstavnica dijakov in predsednica Domske skupnosti

 

Svet staršev v šolskem letu 2017/18:

1. VS: g. Marjan Novak

2. VS: ga. Branka Žuran

3. VS: ga. Biserna Kores

4. VS: ga. Marijana Boršić

5. VS: g. Peter Krajnc

6. VS: g. Matjaž Poglajen, predsednik

 

Vzgojiteljski zbor v šolskem letu 2017/18:

dr. Lidija Hamler, ravnateljica

Marjan Pučko, duhovni asistent

Maša Grušovnik, vzgojiteljica 1. vzgojne skupine

Anja Rozoničnik, vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

Mateja Tomšić, vzgojiteljica 3. vzgojne skupine

Kristijan Ploj, vzgojitelj 4. vzgojne skupine

Gregor Rusjan, vzgojitelj 5. vzgojne skupine

Barbara Skralovnik, vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

 

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija