Inovacijski projekt

IP

 

S šolskim letom 2015/16 smo se vključili v inovacijski projekt, ki poteka pod okriljem Zavoda RS za šolstvo.

V okviru projekta želimo raziskati, kako v našem dijaškem domu poteka formativno spremljanje dijaka in kakšne prednosti ter novosti prinaša v slovenski vzgojno-izobraževalni prostor.

 

Odgovorni nosilec projekta:

dr. Lidija Hamler, ravnateljica

Vodja projekta:

Mateja Tomšić, mag soc. geront in   univ. dipl. teol., vzgojiteljica

 

 

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija