• pasica Miklavzev dobrodelni koncert 2018
  • 1na1 690
  • slika01

Razpis za prosto delovno mesto

 Medgeneracijska akademija Zavoda Antona Martina Slomška Maribor

O B J A V L J A

 prosto delovno mesto:

KOORDINATOR PROJEKTA ˝Večgeneracijski center Štajerska˝ na ZAMS

 Kandidati morajo imeti zaključeno najmanj 1. bolonjsko stopnjo (VI/2) strokovne izobrazbe, šest (6) let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z ranljivimi ciljnimi skupinami in opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva ali potrdilo o usposobljenosti za strokovne delavce v socialnem varstvu na VII. ravni zahtevnosti.Pogodba o delu bo sklenjena za določen čas, polovični delovni čas, in sicer od 01.07. 2018 do 30. 06. 2019, z možnostjo podaljšanja zaposlitve.

Opis del in nalog:

- organizacija in vodenje neformalnih delavnic za otroke, mladostnike, odrasle  

(ustvarjalne, pridobivanje različnih veščin)  

- organizacija predavanj,

- administrativno delo za projekt,

- sodelovanje s partnerji v projektu.

 Poskusno delo: 3 mesece

 Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, z oznako ˝ZA RAZPIS˝, na naslov:

 Medgeneracijska akademija Zavoda Antona Martina Slomška Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor.

 Rok za prijavo je 10 dni. Rok začne teči naslednji dan od objave.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 dr.Magdalena Šverc,

vodja Medgeneracijskega centra Zavoda Antona Martina Slomška

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija