• 1na1 690
  • slika01

Mednarodna konferenca Societas Ethica

V Zavodu Antona Martina Slomška poteka od 21. do 24. avgusta, mednarodna konferenca na temo, »Etika vojne in miru«, v organizaciji mednarodnega združenja »Societas Ethica« in sorganizaciji Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.

Združenje se je za to temo odločilo iz različnih razlogov. Najprej gre za problematiko, ki je stalni problem človeške zgodovine in sedanjosti. Letos - kot vemo - poteka tudi stoletnica začetka prve svetovne vojne, ki je usodno zaznamovala tudi naš slovenski prostor in takratne dežele v Avstro-Ogrski monarhiji. Zadnja vojna na evropskih tleh je potekala tudi na tleh nekdanje Jugoslavije, tako da je bilo dovolj razlogov, da je združenje svojo letošnjo konferenco umestilo v Slovenijo.

Kot vemo, se želja – Vojne nikoli več - na žalost ne uresničuje, saj smo priče vedno novim vojaškim spopadom. Trenutno je ponovno v ospredju Bližnji vzhod in Ukrajina. Tudi izven Evrope smo neprestano priče novim in novim spopadom, ki jih povzročajo različni vzroki: boj za neodvisnost ali želja po prevladi, razlike med revnimi in bogatimi, trgovina z orožjem, drogami, belim blagom in podobno, nacionalistični ekstremizmi, verske ideologije ... Hkrati pa smo danes priče vedno novim vedno bolj sofisticiranim oblikam vojskovanja, ki ga omogoča sodobna tehnologija.

Vsa ta nesrečna dejstva terjajo neprestano refleksijo, ki razpolaga tudi z bogato dediščino iz preteklosti, saj so avtorji: Tomaž Akvinski, Hugo Grotius, Clausewitz in drugi razmišljali o različnih teorija, ki zadevajo tako vprašanje miru kot vojne.

Na simpoziju bodo poleg vabljenih osrednjih predavateljev, predavanja potekala v šestih sekcijah, v katerih bodo sodelovali še najavljeni referenti.

Na konferencah Societas Ethice že nekaj let zapored sodelujejo tudi mladi raziskovalci, doktorandi, ki predstavljajo svoje področje raziskovanja, katero ni vezano na vsakokratno tematiko. Najboljšega mladega udeleženca konference se razglasi na koncu in se mu podeli nagrado, da lahko zastonj sodeluje na naslednji konferenci.

Udeležba na letošnji konferenci je zelo lepa, saj sodeluje sedemdeset znanstvenikov iz celega sveta: od Južne Afrike do ZDA in Indije. Seveda pa so najbolj zastopane evropske države, na prvem mestu Nemčija in za le-to Švedska. Iz prostora bivše države Jugoslavije pa smo Slovenci, Hrvati in predstavnica Bosne in Hercegovine.

Med vabljenimi predavatelji so:

Prof. dr. Nigel Biggar je kraljevi profesor moralne in pastoralne teologije na univerzi v Oxfordu. Najnovejše med njegovimi številnimi deli je V obrambo vojne. V vodilnem predavanju z naslovom V obrambo pravične vojne: krščanska tradicija, spori in sedanji primeri govori o spornih vprašanjih, kot so sonaravna morala in mednarodno pravo, pravična vojna kot kaznovalni ukrep in moralnost nacionalnega interesa. Iz stališča tako imenovane pravične vojne predstavi tudi poseg Nata v Libiji, državljansko vojno v Siriji in izraelsko-palestinski konflikt v Gazi.

Dr. Siddharth Mallavarapu je izredni profesor in predstojnik oddelka za mednarodne odnose na Južnoazijski univerzi v New Delhiju v Indiji. Je avtor knjige Prepoved bombe: politika oblikovanja standardov. V predavanju Odgovornost za zaščito se sprašuje, zakaj postane ta dobronamerni konstrukt v resničnem življenju tako zapleten, in ali obstaja pot, ki nas povedla iz sedanje politične brezizhodnosti. Trdi tudi, da odgovornosti za zaščito ni mogoče ločiti od vmešavanja velikih sil v mednarodne zadeve.

Prof. dr. Peter Wallensteen poučuje na Uppsalski univerzi na Švedskem in na Notredamski univerzi v ZDA. Je avtor knjige Razumevanje razreševanja sporov: mir, vojna in globalni sistem. Ukvarja se z mirovnimi študijami, spori, sankcijami, mediacijo in mirovništvom. Njegovo predavanje na tej konferenci ima naslov Od končanja vojne do kakovostnega miru: pogoji za trajen mir. Profesor Wallensteen raziskuje pojem Kakovostnega miru, pri čemer se sprašuje, katere vrednote morajo biti v nekem odnosu prisotne, da bi postal mir trajen. Proučil je vojne med državami in znotraj njih ter odnose med velesilami in navedel nekaj elementov, ki so ključnega pomena za Kakovosten mir.

Dr. Zorica Maros je lani doktorirala na Akademiji Alfonsiana z disertacijo Nasilje v etničnem spopadu: Ali je mogoče govoriti o odpuščanju kot moralni obveznosti. Zdaj poučuje zakrament sprave na Katoliški teološki fakulteti v Sarajevu v Bosni in Hercegovini. V predavanju Od zlorabe spomina do maščevanja: Možnost in nemožnost odpuščanja bo analizirala mehanizme nasilja, ki so imeli tako uničujoč vpliv v zadnji vojni Moralni imperativ »NIKOLI VEČ!«, ki poziva, da nasilja ne smemo pozabiti, pa ima lahko tragične posledice, če vodi k spominu, ki filtrira zgodovino. Ustvari se tkim. etos spopada, ki ima za posledico, da »normalni« ljudje z lahkoto postanejo zločinci, ki sodelujejo v najbolj grozljivih in krutih dejanjih. Še dolgo po koncu nasilja ostane živ kolektivni spomin, ki zastruplja naslednje generacije in je nabit z vnaprej ustvarjenimi sodbami, razčlovečenjem sovražnika in etnično identiteto. Kult preteklosti, ki je bil eden od razlogov za vojno, je še vedno živ. V BiH ne obstaja »državna zgodovina«, temveč samo spomin posameznih etničnih skupin. Zato prihaja do zmede glede odpuščanja kot možnega izhoda iz krize. V tej družbi je namreč prevladujoč aksiom: najprej pravičnost, potem odpuščanje. Vendar pa zahteve po »strogi pravičnosti« lahko postanejo nepravične, saj v družbi, kjer so zločinci junaki in junaki zločinci, pravičnosti ni mogoče doseči.

Kaj je mednarodno združenje Societas Ethica

Societas Ethica je bila ustanovljena leta 1964 kot združenje teologov in filozofov, ki se posveča etičnemu področju raziskovanja. Med ustanovitelji so bili bazelski teolog Hendrik von Oyen - pobudnik in soustanovitelj – ter znani nemški moralni teologi: Franc Bockle, Arthur Rich, Dietrich Ritschl, Niels Hansen Soe in Gustav Wingren. Danes ima združenje okrog 300 članov iz več kot 20-ih državah. V zadnjih letih postajajo člani tudi Neevropejci. Od vsega začetka v združenju sodelujejo katoliški in protestantski teologi, ki so v času Drugega vatikanskega koncila začutili, da je potrebno na teološkem polju vzpostaviti znanstveni dialog med teologi različnih Cerkva in filozofi. Tako je združenje ves čas gojilo sodelovanje in raziskovanje na področju moralne filozofije ali filozofije in etike. Združenje deluje kot forum znanstvenega sodelovanja, izmenjave informacij, idej, izkušenj in spoznanj iz različnih filozofskih in teoloških tradicij, zato podpira sodelovanje znanstvenic in znanstvenikov preko državnih, političnih, ideoloških in verskih meja. Tako analitična kot kontinentalna filozofska tradicija imata svoje mesto v njem.

Societas ethica je dvojezično združenje, zato sta angleški in nemški jezik njena uradna jezika na konferencah in pri publiciranju.

Združenje organizira vsako leto eno konferenco, ki je praviloma na koncu meseca avgusta. Povabljeni so člani in nečlani, da sodelujejo s predavanjem ali v diskusiji. Pri izboru tem za konference običajno iščemo aktualno tematiko s področja temeljnih etičnih oz. moralnih vprašanj ali s področja konkretnih etičnih področij.

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija