• 1na1 690
  • slika01

Razpis za prosto delovno mesto

Osnovna šola montessori Maribor

O B J A V L J A

prosto delovno mesto:

  1. UČITELJA – UČITELJICE RAZREDNEGA POUKA v Osnovni šoli montessori Maribor

Zaposliti želimo enega delavca oz. delavko - za določen čas, skrajšan delovni čas.

Kandidat oz. kandidatka mora imeti diplomo montessori za starostno obdobje 6 - 12 let ali zaključen teoretični del študija montessori za starostno obdobje 6 – 12 let, ali v izobraževanju za 6 do 12 let in VII. stopnjo strokovne izobrazbe pedagoške smeri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (sprejemamo izključno samo prijave kandidatov, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje montessori pedagogike) pošljite do vključno 18. junija 2018 na naslov:

  • Osnovna šola montessori Maribor, Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
  • ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Zavod Antona Martina Slomška        

Osnovna šola montessori Maribor

Maribor, 14. 6. 2018

Razpis za prosto delovno mesto

 Medgeneracijska akademija Zavoda Antona Martina Slomška Maribor

O B J A V L J A

 prosto delovno mesto:

KOORDINATOR PROJEKTA ˝Večgeneracijski center Štajerska˝ na ZAMS

 Kandidati morajo imeti zaključeno najmanj 1. bolonjsko stopnjo (VI/2) strokovne izobrazbe, šest (6) let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z ranljivimi ciljnimi skupinami in opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva ali potrdilo o usposobljenosti za strokovne delavce v socialnem varstvu na VII. ravni zahtevnosti.Pogodba o delu bo sklenjena za določen čas, polovični delovni čas, in sicer od 01.07. 2018 do 30. 06. 2019, z možnostjo podaljšanja zaposlitve.

Opis del in nalog:

- organizacija in vodenje neformalnih delavnic za otroke, mladostnike, odrasle  

(ustvarjalne, pridobivanje različnih veščin)  

- organizacija predavanj,

- administrativno delo za projekt,

- sodelovanje s partnerji v projektu.

 Poskusno delo: 3 mesece

 Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, z oznako ˝ZA RAZPIS˝, na naslov:

 Medgeneracijska akademija Zavoda Antona Martina Slomška Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor.

 Rok za prijavo je 10 dni. Rok začne teči naslednji dan od objave.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 dr.Magdalena Šverc,

vodja Medgeneracijskega centra Zavoda Antona Martina Slomška

Organizacijske enote

Zavod Antona Martina Slomška
Hiša otrok - Vrtec Montessori Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Dijaški dom Antona Martina Slomška Logo medgeneracijska akademija